Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Regler för studier

Göteborgs universitets lokala studieregler

I de lokala studiereglerna beskrivs de rättigheter och skyldigheter du har som student vid Göteborgs universitet.

Reglerna ska tillsammans med övriga styrdokument vid Göteborgs universitet, samt relevanta lagar och förordningar, bidra till goda förutsättningar för studier vid universitetet.

Till de lokala studiereglerna vid Göteborgs universitet

Vill du anmäla en avvikelse från de lokala studiereglerna?

Anmälningar av avvikelser och prövningen av dessa anmälningar ska ske enligt följande process. Observera att skriftlig anmälan alltid måste göras för att ärendet ska behandlas.

▪ En skriftlig anmälan riktas på institutionsnivå till prefekt Mats Björkin mats.bjorkin@gu.se
▪ Prefekten ombesörjer att ärendet utreds samt att beslut fattas och dokumenteras skriftligt. Beslutet kan fattas av prefekten eller den som prefekten utser. Anmälaren underrättas skriftligt om beslutet.

▪ Om anmälaren inte är nöjd med beslutet kan anmälan skriftligt föras vidare till fakultetsnivå. Anmälan ställs där till fakultetens dekan.

▪ Dekanus ombesörjer att ärendet utreds samt att beslut fattas och dokumenteras skriftligt. Beslut kan fattas av dekanus eller den dekanus utser. Såväl anmälaren som berörd institution underrättas skriftligt om beslutet.

▪ Om anmälaren inte är nöjd med beslutet kan anmälan skriftligt föras vidare till utbildningsnämndens studieregelgrupp, och sänds då till studieregelgruppen@gu.se
▪ Handläggaren prövar där om ärendet behandlats enligt ovan. Om så är fallet tas ärendet upp till prövning.

▪ Om skriftlig anmälan ej gjorts till berörd institution lämnas anmälan till studieregelgruppen utan avseende. Om anmälan gjorts, men ställningstagande till anmälan saknas, lämnas anmälan till berörd institution för ställningstagande. Motsvarande gäller om anmälan eller ställningstagande saknas på fakultetsnivå.

▪ Har anmälan gjorts på institutionsnivå utan att institutionen i rimlig tid tagit ställning till anmälan bör anmälaren påtala detta faktum på fakultetsnivå. På motsvarande sätt gäller att anmälaren kan påtala uteblivet ställningstagande på fakultetsnivå för utbildningsnämndens studieregelgrupp.


När studieregelgruppen tagit ställning till en anmälan informeras anmälaren samt berörd institution och fakultet skriftligt om gruppens ställningstagande. Om studieregelgruppen funnit att avvikelse föreligger innebär den informationen att ärendet lämnas till berörd instans för åtgärd. Skulle tvisten därefter ej vara löst informeras rektor.

 

Sidansvarig: Felicia Bigot Klinteberg|Sidan uppdaterades: 2017-07-05
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?