Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kultur och demokrati: Masterprogram 120 hp

Demokrati handlar inte endast om parlament och konstitution. På masterprogrammet Kultur och demokrati undersöker vi den demokratiska infrastrukturen och riktar ljuset mot estetiska praktiker i relation till sociala rörelser, urbana förändringsprocesser, hållbar utveckling, medborgardialog och folkbildning. Med ett genomgående fokus på teoretisk kunskap och analytisk förmåga är ambitionen att förbereda dig som student för ett arbetsliv inom kultursektorn, men även inom offentlig förvaltning, stadsutveckling, i medborgarprojekt, hos föreningar och frivilligorganisationer. Vi välkomnar studenter med kandidatexamen inom antingen humaniora eller samhällsvetenskap (eller motsvarande, se nedan).

Tillsammans läser och diskuterar vi klassisk och aktuell kulturvetenskaplig litteratur som behandlar individuella och kollektiva erfarenheter och sambanden mellan kultur, politik och ekonomi. Lokala fenomen analyseras i relation till historiska mönster och globala strukturer. Relationen mellan estetiska uttrycksformer och olika former av aktivism är ett återkommande tema, liksom intressekonflikter och maktrelationer i det urbana rummet. Stor vikt läggs vid sambanden mellan skrivande och representation. Vilka röster och berättelser ges – och har getts – plats i olika forum? Och vad innebär det att ”ge någon röst”? Hur ser villkoren för det offentliga samtalet ut idag?
Under utbildningen samarbetar vi med en rad lokala kulturinstitutioner. Programmet innehåller en halv termins praktik och moment av träning i att organisera utåtriktade evenemang.

Huvudämne: Kulturvetenskap

 

Förkunskapskrav

Kandidatexamen med ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde, eller motsvarande, samt språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Sökande med kandidatexamen i annat huvudområde kan bli behörig efter granskning av kandidatexamensarbetet.

Programkoordinatorn ansvarar för den individuella bedömningen av huruvida sökande med kandidatexamen i annat huvudområde har relevanta förkunskaper, det vill säga om de i sina kandidatarbeten arbetat med metoder och teorier som anknyter till det kulturvetenskapliga fältet. Bedömningen syftar till att avgöra om dessa sökande har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen och har de förkunskaper som krävs för att skriva en masteruppsats i kulturvetenskap.

För frågor angående individuell prövning, kontakta programkoordinatorn: Åsa Andersson, tfn: 031-786 6144, e-post: asa.andersson@gu.se Uppsatser skickas in till programkoordinatorn via e-post senast 18 april.

Programmets upplägg

Termin 1
Kultur och demokrati (15 hp)
Teoretisk och tematisk introduktion till relationen mellan kultur och demokrati. Kursen ger studenterna fördjupad träning i att utifrån såväl lokalt som globalt fokus kritiskt arbeta med frågor som rör den demokratiska infrastrukturen. (Kan även sökas som fristående kurs)

Kultur och estetik i en global värld (7,5 hp)
Kursen fokuserar på frågor kring förhållandet mellan kulturskapande, estetiska praktiker och aktivism samt deras roll i offentligheten. En viktig del av samtida demokratiska processer utgörs av olika slags kulturskapande och konstnärliga aktörer och rörelser som manifesterar och kommentarer historien och samtiden. Kursen diskuterar och problematiserar befintliga och möjliga kritiska innebörder av en nutida offentlighet.

Röster, texter, tolkningar (7,5 hp)
Kursen diskuterar frågor kring språk och makt i relation till både kulturvetenskaplig teori och skrivandets praktik. Utifrån teoretiska och metodologiska perspektiv tar kursen upp frågor kring tolkningsföreträde, representativitet och etik. Kursen ger studenterna fördjupad träning i att identifiera, producera och kritiskt granska olika textgenrer och stilar samt deras förmåga att förmedla erfarenheter, röster och tolkningar.

Termin 2:
Barns och ungas delaktighet i samhälle, kultur och politik (15hp)
Kursen utgår från teoretiska perspektiv som betraktar ålder som organiserande princip och maktrelation. I kursen diskuteras barns och ungas möjligheter till tillhörighet och delaktighet i samhälle, kultur och det politiska; barns och ungas medborgerliga rättigheter och möjligheter att förstås som politiska subjekt.

Det offentliga samtalets praktik (15 hp)
Under handledning planerar, genomför, dokumenterar och utvärderar studenterna ett offentligt samtal. En central del av förberedelserna är teoretisk inläsning, och kursen fungerar här som en fördjupning av föregående kurser. Fokus ligger på frågor om offentlighet och offentliga arenor, yttrandefrihet och folkbildning. Kursen sker i samverkan med en lokal kulturinstitution (de senaste åren har det varit Frölunda kulturhus och Backa Teater).

Termin 3:
Kulturens praktiska fält (15 hp)
Studenterna ordnar praktikplatser (eller praktik av annat slag) i samråd och med stöd av kursansvarig och programkoordinator. Potentiella samarbetspartners kan vara offentlig förvaltning, kulturinstitutioner, men också andra typer av arbetsplatser där frågor kring kultur och demokrati aktualiseras. Med sig ut på praktiken har studenterna forskningsfrågor. Möjlighet finns att ersätta praktikkursen med en valbar kurs.

Kulturvetenskaplig metodologi (15 hp)
En uppsatsförberedande kurs som med ger studenterna fördjupning i kulturvetenskapliga metoder av olika slag. Genom praktiska och teoretiska moment arbetar vi med metodologi i förhållande till demokrati, diskuterar etik och forskningens roll i samhället.

Termin 4:
Examensarbete (30 hp)
Sista terminen ägnas åt skrivande av examensarbete. Utöver den individuella handledningen hålls seminarier där studenterna läser och kommenterar varandras utkast.

 

Ansök till masterprogrammet här.
Programmet startar endast på höstterminen.

 

Kultur och Demokrati Image

Kontaktinformation

Helena Holgersson

Box 200, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Renströmsgatan 6 , 41255 Göteborg

Telefon:
031 786 2780

Sidansvarig: Caroline Tengroth|Sidan uppdaterades: 2020-03-09
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://kultur.gu.se/utbildning/avancerad-niva/kultur-och-demokrati/
Utskriftsdatum: 2020-03-29