Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kultur och demokrati: Masterprogram 120 hp

Demokrati handlar inte endast om parlament och konstitution. På masterprogrammet Kultur och demokrati undersöker vi den demokratiska infrastrukturen och riktar ljuset mot estetiska praktiker i relation till sociala rörelser, urbana förändringsprocesser, hållbar utveckling, medborgardialog och folkbildning. Med ett genomgående fokus på teoretisk kunskap och analytisk förmåga är ambitionen att förbereda dig som student för ett arbetsliv inom kultursektorn, men även inom offentlig förvaltning, stadsutveckling, i medborgarprojekt, hos föreningar och frivilligorganisationer. Vi välkomnar studenter med kandidatexamen inom antingen humaniora eller samhällsvetenskap (eller motsvarande, se nedan).

Tillsammans läser och diskuterar vi klassisk och aktuell kulturvetenskaplig litteratur som behandlar individuella och kollektiva erfarenheter och sambanden mellan kultur, politik och ekonomi. Lokala fenomen analyseras i relation till historiska mönster och globala strukturer. Relationen mellan estetiska uttrycksformer och olika former av aktivism är ett återkommande tema, liksom intressekonflikter och maktrelationer i det urbana rummet. Stor vikt läggs vid sambanden mellan skrivande och representation. Vilka röster och berättelser ges – och har getts – plats i olika forum? Och vad innebär det att ”ge någon röst”? Hur ser villkoren för det offentliga samtalet ut idag?
Under utbildningen samarbetar vi med en rad lokala kulturinstitutioner. Programmet innehåller en halv termins praktik och moment av träning i att organisera utåtriktade evenemang.

Huvudämne: Kulturvetenskap

 

Förkunskapskrav

Kandidatexamen med ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde, eller motsvarande, samt språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Sökande med kandidatexamen i annat huvudområde kan bli behörig efter granskning av kandidatexamensarbetet.

Programkoordinatorn ansvarar för den individuella bedömningen av huruvida sökande med kandidatexamen i annat huvudområde har relevanta förkunskaper, det vill säga om de i sina kandidatarbeten arbetat med metoder och teorier som anknyter till det kulturvetenskapliga fältet. Bedömningen syftar till att avgöra om dessa sökande har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen och har de förkunskaper som krävs för att skriva en masteruppsats i kulturvetenskap.

För frågor angående individuell prövning, kontakta programkoordinatorn: Åsa Andersson, tfn: 031-786 6144, e-post: asa.andersson@gu.se Uppsatser skickas in till programkoordinatorn via e-post senast 18 april.

Programmets upplägg

Termin 1
Kultur och demokrati (15 hp)
Teoretisk och tematisk introduktion till relationen mellan kultur och demokrati. Kursen ger studenterna fördjupad träning i att utifrån såväl lokalt som globalt fokus kritiskt arbeta med frågor som rör den demokratiska infrastrukturen. (Kan även sökas som fristående kurs)

Kultur och estetik i en global värld (7,5 hp)
Kursen fokuserar på frågor kring förhållandet mellan kulturskapande, estetiska praktiker och aktivism samt deras roll i offentligheten. En viktig del av samtida demokratiska processer utgörs av olika slags kulturskapande och konstnärliga aktörer och rörelser som manifesterar och kommentarer historien och samtiden. Kursen diskuterar och problematiserar befintliga och möjliga kritiska innebörder av en nutida offentlighet.

Röster, texter, tolkningar (7,5 hp)
Kursen diskuterar frågor kring språk och makt i relation till både kulturvetenskaplig teori och skrivandets praktik. Utifrån teoretiska och metodologiska perspektiv tar kursen upp frågor kring tolkningsföreträde, representativitet och etik. Kursen ger studenterna fördjupad träning i att identifiera, producera och kritiskt granska olika textgenrer och stilar samt deras förmåga att förmedla erfarenheter, röster och tolkningar.

Termin 2:
Barns och ungas delaktighet i samhälle, kultur och politik (15hp)
Kursen utgår från teoretiska perspektiv som betraktar ålder som organiserande princip och maktrelation. I kursen diskuteras barns och ungas möjligheter till tillhörighet och delaktighet i samhälle, kultur och det politiska; barns och ungas medborgerliga rättigheter och möjligheter att förstås som politiska subjekt.

Det offentliga samtalets praktik (15 hp)
Under handledning planerar, genomför, dokumenterar och utvärderar studenterna ett offentligt samtal. En central del av förberedelserna är teoretisk inläsning, och kursen fungerar här som en fördjupning av föregående kurser. Fokus ligger på frågor om offentlighet och offentliga arenor, yttrandefrihet och folkbildning. Kursen sker i samverkan med en lokal kulturinstitution (de senaste åren har det varit Frölunda kulturhus och Backa Teater).

Termin 3:
Kulturens praktiska fält (15 hp)
Studenterna ordnar praktikplatser (eller praktik av annat slag) i samråd och med stöd av kursansvarig och programkoordinator. Potentiella samarbetspartners kan vara offentlig förvaltning, kulturinstitutioner, men också andra typer av arbetsplatser där frågor kring kultur och demokrati aktualiseras. Med sig ut på praktiken har studenterna forskningsfrågor. Möjlighet finns att ersätta praktikkursen med en valbar kurs.

Kulturvetenskaplig metodologi (15 hp)
En uppsatsförberedande kurs som med ger studenterna fördjupning i kulturvetenskapliga metoder av olika slag. Genom praktiska och teoretiska moment arbetar vi med metodologi i förhållande till demokrati, diskuterar etik och forskningens roll i samhället.

Termin 4:
Examensarbete (30 hp)
Sista terminen ägnas åt skrivande av examensarbete. Utöver den individuella handledningen hålls seminarier där studenterna läser och kommenterar varandras utkast.

 

Ansök till masterprogrammet här.
Programmet startar endast på höstterminen.

 

Studenter berättar:

annonsbild på student

-------

Namn: Anton Davidsson Norén

Vad fick dig att söka programmet?
Jag är musiker och utbildad lärare och har arbetat som trumlärare under ett par år och under den senaste tiden arbetat med musik i kultursektorn. Men nu ville jag utvecklas och började leta efter intressanta utbildningar, och den här kände jag var rätt.

Vad känner du att du får/fått med dig av programmet? 
Jag har snart kommit halvvägs i utbildningen men jag känner redan att jag fått väldigt mycket ny och intressant kunskap, om maktstrukturer och vems röster som tillåts att höras osv. Det är väldigt inspirerande att kunna diskutera frågor som kommer upp med lärarna och med vår grupp som har andra kunskaper och har andra erfarenheter än jag själv. Men framförallt har utbildningen hittills lett till att jag känner större intresse att vilja förstå mer. Jag vet inte hur jag kommer att arbeta i framtiden, men att jag är övertygad om att jag kommer ha nytta av det jag får med mig.

Vad skulle du tipsa nya studenter om angående programmet eller studierna?
Att ta vara på de andra studenternas erfarenheter och att som grupp ta sig an utbildningen, det blir roligare och det är i diskussionerna som jag känner att mina tidigare övertygelser verkligen kan ifrågasättas och gör att jag får nya insikter eller ser på gamla insikter på ett nytt sätt. 

-------

Namn: Linn Gustavsson

Vad fick dig att söka programmet?
Tidigare läste jag programmet Liberal arts där jag även tog min kandidat och efter det jobbade jag i några år innan jag kände att jag ville gå tillbaks till akademin. Jag fick höra talas om programmet strax innan ansökningstiden. Efter att ha pratat med en studievägledare om vad det fanns för utbud blev jag tipsad om detta program. 

Under min kandidat läste jag också en termin i london och de studierna var mer inriktade på kultur och språk vilket gjorde att jag fastnade för kulturvetenskap. 

Vad känner du att du får/fått med dig av programmet? 
Under studierna fick jag med mig tydliga praktiska anknytningar där jag kan se hur jag kan använda mig av de kunskaperna, såsom planering av offentliga samtal. Det är en teoretisk utbildning men där man kan omsätta teorin i praktiken vilket jag tilltallas av. Jag vill inte sitta i en kammare och lära mig saker om jag inte kan förankra det i en praktisk verksamhet. Det är en sak med programmet som jag tycker väldigt mycket om.

Efter kod finns tankar på att fortsätta inom akademin, kanske även doktorera. Det jag vet säkert är att jag vill fortsätta arbeta med undervisning, där jag både får lära mig mycket och kunna sprida dessa lärdomar vidare till andra.


Vad skulle du tipsa nya studenter om angående programmet eller studierna?
Mitt råd till nya studenter är att läsa! Jag lägger mycket tid på att läsa och läser om för att kunna få ut det mesta av studierna. Är man intresserad av att ha nån slags kritik i sitt arbete är programmet bra, man får många perspektiv när man kommer in i en uppgift.

Programmet har också en bred intagningsbas där studenterna har helt olika erfarenheter, vilket har gett intressanta diskussioner då alla har olika ingångar. Från lärare till socionom till student. Det känns heller inte som ett smalt fält utan man kan se vad och hur man skulle kunna arbeta med de kunskaper man fått med sig.

Kontaktinformation

Programkoordinator, Åsa Andersson

Box 200, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Vera Sandbergs Allé 8

Telefon:
031-786 6144

Sidansvarig: Jelaine Legaspi|Sidan uppdaterades: 2019-05-14
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?