Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kultur och demokrati: Masterprogram 120 hp

Demokrati handlar inte endast om parlament och konstitution. På masterprogrammet Kultur och demokrati undersöker vi den demokratiska infrastrukturen och riktar ljuset mot estetiska praktiker i relation till kulturpolitik, medborgardialog, folkbildning, sociala rörelser, mediekonsumtion och hållbar utveckling. Vi välkomnar studenter med kandidatexamen inom antingen humaniora eller samhällsvetenskap (eller motsvarande, se nedan).

Tillsammans läser och diskuterar vi klassisk och aktuell kulturvetenskaplig litteratur som behandlar individuella och kollektiva erfarenheter och sambanden mellan kultur, politik och ekonomi. Lokala fenomen analyseras i relation till historiska mönster och globala strukturer. Konstens utopiska potential är ett återkommande tema, liksom maktrelationer i det urbana rummet. Stor vikt läggs på sambanden mellan skrivande och representation. Vilka röster och berättelser ges – och har getts – plats i olika forum? Och vad innebär det att ”ge någon röst”? Hur påverkas det offentliga samtalet av ett allt mer digitaliserat och fragmenterat medielandskap?

Vi samarbetar med en rad lokala kulturinstitutioner och under utbildningen återkommer föreläsare med praktisk erfarenhet av kulturellt demokratiarbete. Programmet innehåller en halv termins praktik och moment av träning i att organisera utåtriktade evenemang. Genom valbara kurser kan också utbildningen ges en individuell prägel. 
 

Huvudämne: Kulturvetenskap 

Förkunskapskrav

Kandidatexamen med ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde, eller motsvarande, samt språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Sökande med kandidatexamen i annat huvudområde kan bli behörig efter granskning av kandidatexamensarbetet.

Programkoordinatorn ansvarar för den individuella bedömningen av huruvida sökande med kandidatexamen i annat huvudområde har relevanta förkunskaper, det vill säga om de i sina kandidatarbeten arbetat med metoder och teorier som anknyter till det kulturvetenskapliga fältet. Bedömningen syftar till att avgöra om dessa sökande har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen och har de förkunskaper som krävs för att skriva en masteruppsats i kulturvetenskap.

För frågor angående individuell prövning, kontakta programkoordinatorn: Åsa Andersson, tfn: 031-786 6144, e-post: asa.andersson@gu.se Uppsatser skickas in till programkoordinatorn via e-post senast 18 april.

Programmets upplägg

Termin 1

Kultur och demokrati (15 hp)
Teoretisk introduktion till relationen mellan kultur och demokrati. Kursen inleds med lokalt fokus – svensk kulturpolitik med historiska perspektiv, offentlig förvaltning, folkbildning, medborgardialog. Mot denna bakgrund ägnas sedan kursens andra del åt teoretisk fördjupning med ett globalt perspektiv. (Kan även sökas som fristående kurs)

Kultur och estetik i en global värld (7,5 hp)
Kursen fokuserar på frågor kring förhållandet mellan kulturskapande, konst och aktivism samt deras roll i offentligheten. En viktig del av samtida demokratiska processer utgörs av olika slags kulturskapande och konstnärliga aktörer och rörelser som i relation till sociala rörelser arbetar med mobilisering och manifestationer. Kursen diskuterar och problematiserar befintliga och möjliga kritiska innebörder av en nutida offentlighet. Därtill utgör kursen en övning i att utifrån olika teoretiska perspektiv och analytiska metoder hantera estetiska och politiska perspektiv på globalt kulturskapande.

Röster, texter, tolkningar (7,5 hp)
Kursen diskuterarfrågor kring språk och makt i relation till både kulturvetenskaplig teori och skrivandets praktik. Utifrån teoretiska och metodologiska perspektiv tar kursen upp frågor kring tolkningsföreträde, representativitet och etik. Kursen ger studenterna fördjupad träning i att identifiera, producera och kritiskt granska olika textgenrer och stilar samt deras förmåga att förmedla erfarenheter, röster och tolkningar.

Termin 2:

Barns och ungas delaktighet i samhälle, kultur och politik (15hp)
Kursen utgår från teoretiska perspektiv som betraktar ålder som organiserande princip och maktrelation. I kursen diskuteras barns och ungas möjligheter till tillhörighet och delaktighet i samhälle, kultur och det politiska; barns och ungas medborgerliga rättigheter och möjligheter att förstås som politiska subjekt.

Det offentliga samtalets praktik (15 hp)
Under handledning planerar, genomför, dokumenterar och utvärderar studenterna ett offentligt heldagsseminarium, exempelvis inom ramen för institutionen för kulturvetenskapers offentliga seminarieserie FSSK (Forum för studier av samtidskultur). En central del av förberedelserna är teoretisk inläsning, och kursen fungerar här som en fördjupning av introduktionskursen. Fokus ligger på relationer mellan lokala fenomen och globala processer.

Termin 3:

Kulturens praktiska fält (15 hp)
Studenterna ordnar praktikplatser (eller praktik av annat slag) i samråd och med stöd av med programkoordinator och studievägledare. Potentiella samarbetspartners kan vara offentlig förvaltning, kulturinstitutioner, men också andra typer av arbetsplatser där frågor kring kultur och demokrati aktualiseras. Med sig ut på praktiken har studenterna forskningsfrågor. Möjlighet finns att ersätta praktikkursen mot ytterligare en valbar kurs.

Kulturvetenskaplig metodologi (15 hp)
En uppsatsförberedande kurs som dels återkopplar till de teoretiska programkurserna 1:1 och 2:2 och relaterar dessa diskussioner till metodologi, och som dels erbjuder fördjupning i konkreta kulturvetenskapliga metoder av olika slag.

Termin 4:

Examensarbete (30 hp)
Sista terminen ägnas åt skrivande av examensarbete. Schemalagda seminarier varje månad där studenterna läser och kommenterar varandras utkast. Detta utgör kursens stomme utöver den individuella handledningen.
 

Ansök till masterprogrammet här.
Programmet startar endast på höstterminen.

Kontaktinformation

Programkoordinator, Åsa Andersson

Box 200, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Vera Sandbergs Allé 8

Telefon:
031-786 6144

Sidansvarig: Jelaine Legaspi|Sidan uppdaterades: 2018-04-12
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?