Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kerstin Gunnemark

Professor

Kerstin Gunnemark
Professor
Etnologi
Akademisk grad: Docent,
kerstin.gunnemark@ethnology.gu.se
031-786 1968

Rumsnummer: 2262
Postadress: Box 200, 40530 Göteborg
Besöksadress: Vera Sandbergs allé 8 , 411 33 Göteborg


Institutionen för kulturvetenskaper (Mer information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.kultur.gu.se
kuv@kultur.gu.se

Besöksadress: Vera Sandbergs allé 8 , 411 33 Göteborg

Om Kerstin Gunnemark

Forskning

Stadsliv, minnen och kulturarv ingår i min forskningsprofil och under årens lopp har jag arbetat inom olika samverkansprojekt där tonvikt dels lagts på stadsdelsmiljö och boende, dels på minnen och föremål. Mina forskningsarbeten belyser hur människor utifrån nutida förhållanden reflekterar kring sina minnesbilder från olika decennier. Särskild uppmärksamhet ägnas 1950-talet via etableringen av Kortedala Museum och utveckling av skrivarcirkelns metodik för att stimulera självbiografiskt skrivande. I min nuvarande forskning om småhusboende uppmärksammas dels sommarlivet och dels urbant liv utifrån olika generationsperspektiv med utgångspunkt från minnen och berättelser om vad som varit och är betydelsebärande. Jag är även programkoordinator för seminarieserien inom profilområdet Kulturarv, bild, berättelse vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Etnografiska hållplatser – om metodprocesser och reflexivitet (2011) är en metodbok som jag är redaktör för. Bokens målsättning är att diskutera de reflexiva beskrivningarnas betydelse för kunskapsproduktionen. Tio nordiska forskare resonerar kring sin delaktighet i forskningsprocessen. Artiklarna utgör en provkarta av exempel med nedslag i olika stadier av forskningsarbetet, alltifrån val av studiefält till gestaltning av den slutgiltiga texten. Exemplen visar på betydelsen av att stanna upp och reflektera vid olika hållplatser i forskningsprocessen, för att också uppmärksamma att de små vägvalen är väl så betydelsefulla som de stora metodologiska besluten.

Ung på 50-talet, om förälskelser, mode och boende i en brytningstid (2006) är baserad på en nationell berättartävling, Jag minns mitt 50-tal! Deltagarna uppmanades att beskriva händelser och episoder som de minns särskilt väl för att de är förknippade med den tidens mode, boendestandard och tidstypiska föremål. Berättelserna visar att 1950-talet var en brytningstid mellan två världar. Moderniteten var inte given i alla sammanhang, men välfärdssamhället var på frammarsch. I boken diskuteras bland annat synen på 1950-talet utifrån retrovågens perspektiv i jämförelse med minnesbilderna. Berättelserna ger sociala inramningar till 50-talets stil- och formspråk och boken syftar till att belysa betydelsen av att minnas, skriva självbiografiskt och reflektera över livet.

Minnenas Galleri – om minnesskåp och kulturarv (2004) uppmärksammar vardagliga föremål som referensramar till våra liv, i varierande livsfaser. Saker köps, används och förbrukas. När vi efter ett antal år återser dessa ting väcks många minnen till liv. Vi har mycket att berätta och samtala om. Boken visar på möjligheter att bruka 1900-talets kulturarv inom äldreomsorg och skola. Även i antologin Oral History, The Challenges of Dialogue (2009) belyser jag dialogens förutsättningar.

Återblickar och framtidstro i Majorna (2000) består av ett collage av berättelser. Stadsdelslivet skapas och omdanas av människor som bor i området. Vad vill de värna om i framtiden och vad vill de förnya? Uppmärksamhet riktas i denna antologi mot vardagslivets sentida historia som en potential för lokalt planeringsarbete och kulturarv.

Hembygd i storstad – om vardagslivets praktik och den lokala identitetens premisser (1998) analyserar processer som befrämjar eller motverkar lokal förankring. Exemplifieringen utgår från stadsdelen Kortedala, Vällingbys syster i Göteborg, uppförd i mitten av 1950-talet. Avhandlingen fokuserar bland annat på den lokalhistoriska kunskapens betydelse och arbetet med att etablera ett lägenhetsmuseum som speglar en nationell välfärdsepok – det svenska folkhemmet. Se även www.kortedala.museum

Samverkan

Från mitten av 1990-talet har jag varit ledare för Museiseminariet som vänder sig till forskare, doktorander, studenter på avancerad nivå och museitjänstemän med målsättning att verka för samverkan mellan universitet och det omgivande samhället. Jag har även varit ledamot av den nationella samtidsdokumentationspoolen Lokala och regionala rum som särskilt uppmärksammade minnen och upplevelser i 1900-tals miljöer. Vidare är etnologikursen Våra liv och berättelser ett resultat av min samverkan med Dialekt-, ortsnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg. För närvarande är jag engagerad i två projekt i samverkan med musei- och arkivtjänstemän samt ingår i referensgruppen för ett projekt inom äldreomsorgen på tema Kultur och hälsa.

Undervisning

I egenskap av professor i etnologi undervisar jag i kulturanalys på grundnivå och i etnologi på avancerad nivå och forskarnivå. Jag är även en av huvudlärarna inom masterprogrammet Kulturarv och modernitet, materiellt och immateriellt under tusen år samt kandidatprogrammet Kulturarvsstudier.

Senaste publikationer

Biographical Notes Sven B. Ek 1931-2016
Kerstin Gunnemark, Annika Nordström
Ethnologia Scandinavica, Artikel i övriga tidskrifter 2017
Artikel i övriga tidskrifter

Sven B. Ek 1931-2016. Minnesord.
Kerstin Gunnemark, Annika Nordström
Svenska landsmål och svenskt folkliv, Artikel i övriga tidskrifter 2017
Artikel i övriga tidskrifter

Zweitwohnsitze in Schweden. Genuss und Kontinuität
Kerstin Gunnemark
Handlungsmacht, Widerständigkeit und Kulturelle Ordnungen. Potenziale kulturwissenschaftlichen Denkens, Münster, Waxmann, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Comfort in Times of Changes
Kerstin Gunnemark
SIEF2017. Ways of Dwelling : Crisis - Craft - Creativity. 13th Congress of Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore (SIEF) Department of Cultural Anthropology/European Ethnology University of Göttingen 26-30 March, 2017, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Fragment av stadens kulturarv
Kerstin Gunnemark
Att skapa staden Identitet, minne och delaktighet, Institutet för studier i Malmös historia, 9-10 februari 2017, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Sommarboende - i skärningspunkten mellan materiellt och immateriellt kulturarv
Kerstin Gunnemark
När folken upptäckte varandra. Turismhistoriska perspektiv på Norden. Uppsala, 28–30 september 2016, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2016
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Sommarliv. Minnen, drömmar och materialitet
Kerstin Gunnemark
Göteborg, Makadam förlag, Samlingsverk 2016
Samlingsverk

Visar 1 - 10 av 95

2017

Biographical Notes Sven B. Ek 1931-2016
Kerstin Gunnemark, Annika Nordström
Ethnologia Scandinavica, Artikel i övriga tidskrifter 2017
Artikel i övriga tidskrifter

Sven B. Ek 1931-2016. Minnesord.
Kerstin Gunnemark, Annika Nordström
Svenska landsmål och svenskt folkliv, Artikel i övriga tidskrifter 2017
Artikel i övriga tidskrifter

Zweitwohnsitze in Schweden. Genuss und Kontinuität
Kerstin Gunnemark
Handlungsmacht, Widerständigkeit und Kulturelle Ordnungen. Potenziale kulturwissenschaftlichen Denkens, Münster, Waxmann, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Comfort in Times of Changes
Kerstin Gunnemark
SIEF2017. Ways of Dwelling : Crisis - Craft - Creativity. 13th Congress of Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore (SIEF) Department of Cultural Anthropology/European Ethnology University of Göttingen 26-30 March, 2017, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Fragment av stadens kulturarv
Kerstin Gunnemark
Att skapa staden Identitet, minne och delaktighet, Institutet för studier i Malmös historia, 9-10 februari 2017, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

2016

Sommarboende - i skärningspunkten mellan materiellt och immateriellt kulturarv
Kerstin Gunnemark
När folken upptäckte varandra. Turismhistoriska perspektiv på Norden. Uppsala, 28–30 september 2016, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2016
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Sommarliv. Minnen, drömmar och materialitet
Kerstin Gunnemark
Göteborg, Makadam förlag, Samlingsverk 2016
Samlingsverk

Visar 1 - 10 av 95

Sidansvarig: Caroline Tengroth|Sidan uppdaterades: 2015-08-12
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?