Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Erika Alm

Universitetslektor

Erika Alm
Universitetslektor , Proprefekt
Genusvetenskap
Akademisk grad: Doktor,
erika.alm@gu.se
031-786 5332

Rumsnummer: 3257
Postadress: Box 200, 405 30 Göteborg
Besöksadress: Vera Sandbergs allé 8 , 411 33 Göteborg


Institutionen för kulturvetenskaper (Mer information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.kultur.gu.se
kuv@kultur.gu.se

Besöksadress: Vera Sandbergs allé 8 , 411 33 Göteborg

Om Erika Alm

Allmänt

Lektor i genusvetenskap och proprefekt vid institutionen. Jag disputerad i idéhistoria 2006, på avhandlingen ”ett emballage för inälvor och emotioner”: Föreställningar om kroppen i statliga utredningar från 1960- och 1970-talen. Mellan 2009 och 2011 var jag postdoktor vid Umeå center för genusstudier, Umeå universitet. Från och med hösten 2011 har jag varit verksam som lektor i genusvetenskap vid institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet. Mellan hösten 2012 och 2014 hade jag uppdraget som vice prefekt för utbildningen på grund- och avancerad nivå vid institutionen, och under hösten 2014 var jag STINT stipendiat i programmet Teaching Sabbatical med placering vid Department of Women’s, Gender, and Sexuality Studies, Ohio State University, Ohio, USA (www. wgss.osu.edu). 

I min forskning har jag med, utgångspunkt i feministisk, politisk och kulturvetenskaplig teori, undersökt normer kring kropp, kön och begär, särskilt som de ter sig inom medicinsk expertkunskap och lagstiftning. Avhandlingen studerade hur företrädare för svenska staten tog ställning i frågor kring individens rätt att bestämma över sin egen kropp, i frågor rörande abort, sterilisering och könskorrigering under sent 1960-och tidigt 1970-tal. Mitt intresse för hur vetenskaplig kunskap konstrueras och upprätthålls genom uteslutningar och gränsdragningar utvecklades i postdocprojektet, som analyserade samtida diskurser kring intersex (atypisk könsutveckling) i Sverige genom att sätta dem i relation till diskurser i USA. Med utgångspunkt i feministisk materialitetsteori, queerteori och intersexteori studerade jag de kontroverser mellan kliniker och aktivister som lett till förändringar i medicinares förhållningssätt till intersex, under perioden 1990-talet och framåt.

Pågående forskning

Make/ing room for living: Organizational strategies in transgender activism: studerar organiseringsstrategier bland transaktivister i Pakistan, USA och Sverige. Av särskilt intresse är frågor om hur strategier utformas i skärningen mellan lokalsamhälle och transnationella diskurser, föreställningar om social förändring, samt relationerna mellan stat, civilsamhälle och enskilda organisationer.

Slöjan, regnbågsflaggan och manga som verktyg för politisk mobilisering: i projektet följs tre kulturella produkter; den med religion starkt förknippade slöjan; regnbågsflaggan som associeras med liberalism, progressivitet och sekularism; och manga, som med sina referenser till Buddhism, kristen ikonografi och mytiska figurer ses som ett postsekulärt fenomen. Syftet är att studera deras roll i skapandet av föreställda transnationella gemenskaper som medvetet eller omedvetet återskapar, gör motstånd mot eller förändrar normer om genus och sexualitet.

Samverkan

En av de starkaste drivkrafterna i min forskningsverksamhet är att delta i de större, offentliga diskussioner som finns kring normer om den könade kroppen, sexualitet och identitet. Så har jag föreläst på PRIDE och andra HBTQ-festivaler, på studiecirklar för politiker, i samband med konstutställningen Queering the archive, för lärarlag på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg, och för praktiserande medicinare och annan vårdpersonal, samt för Statens medicinetiska råd. Jag är också medlem i internationella nätverk som The Humanities Forum: Gender and Health och The Nordic Network Gender, Body, Health vilket satt mig i kontakt med såväl andra forskare som aktivister och organisationer som arbetar för intersexrättigheter.

Undervisning

Jag har undervisat och haft kursansvar för kurser på samtliga nivåer – grundläggande, avancerad och forskarutbildningsnivå – främst i ämnet genusvetenskap, men även i idéhistoria, kulturvetenskap samt vetenskapsteori. Ett flertal av de kurser jag utvecklat och undervisat på har varit öppna för internationella studenter, och mellan 2013 och 2015 var jag koordinator för det internationella mastersprogrammet Gendering Practices i genusvetenskap (för information om programmet se hemsidan: Gendering Practices). En betydande del av min undervisning, och mina kursuppdrag, har skett på tvärvetenskapliga och fakultetsöverskridande kurser, med representanter från såväl humaniora och samhällsvetenskap som naturvetenskap och medicin. Jag har medverkat på ett antal kurser på naturvetenskaplig och medicinsk fakultet, och föreläst med utgångspunkt i genusperspektiv på föreställningar om kroppen inom biomedicin på logopedutbildningen, sjukgymnastutbildningen, tandläkarutbildningen, folkhälsovetarutbildningen och läkarutbildningen, samt på en doktorandkurs i grundläggande vetenskapsteori för medicinare.

Under hösten 2014 undervisade jag vid Department of Women’s, Gender, and Sexuality Studies, Ohio State University, på en kurs som formulerats utifrån mina forskningsområden, ”Critical Perspectives on Cisnormativity”.

Senaste publikationer

Introduction: Ungendering Europe
Mia Liinason, Erika Alm
Gender, Place and Culture: A Journal of Feminist Geography, Inledande text i tidskrift 2018
Inledande text i tidskrift

'It was like I had to fit into a category': Care-seekers' experiences of gender regulation in the Swedish trans-specific healthcare.
Ida Linander, Erika Alm, Isabel Goicolea, Lisa Harryson
Health (London, England : 1997), Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Den normkritiska vändningen och förstahetens genealogier
Erika Alm, Pia Laskar
Samtider: Perspektiv på 2000-talets idéhistoria / redaktörer Anders Burman & Lena Lennerhed, Göteborg, Daidalos, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Self-disclosure as a political strategy in confessional times
Erika Alm
Lambda Nordica: Tidskrift om homosexualitet, Recension 2017
Recension

Negotiating the (bio)medical gaze - Experiences of trans-specific healthcare in Sweden
I. Linander, Erika Alm, A. Hammarstrom, L. Harryson
Social Science & Medicine, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Redaktionsord: Cisnormativitet och feminism
Erika Alm, Iwo Nord, Signe Bremer
Tidskrift för Genusvetenskap, Inledande text i tidskrift 2016
Inledande text i tidskrift

The Rainbow Flag as Friction: Transnational, Imagined Communities of Belonging among Pakistani LGBTQ Activists
Erika Alm, Lena Martinsson
Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2016
Artikel i vetenskaplig tidskrift

The Performative Power of Cultural Products in the Making of Gender, Sexualities, and Transnational Communities
Erika Alm, Cathrin Wasshede, Pia Laskar
Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, Special / temanummer av tidskrift 2016
Special / temanummer av tidskrift

Cisnormativitet och feminism
Erika Alm, Signe Bremer, Iwo Nord
Tidskrift för Genusvetenskap, Special / temanummer av tidskrift 2016
Special / temanummer av tidskrift

Visar 1 - 10 av 25

2018

Introduction: Ungendering Europe
Mia Liinason, Erika Alm
Gender, Place and Culture: A Journal of Feminist Geography, Inledande text i tidskrift 2018
Inledande text i tidskrift

2017

'It was like I had to fit into a category': Care-seekers' experiences of gender regulation in the Swedish trans-specific healthcare.
Ida Linander, Erika Alm, Isabel Goicolea, Lisa Harryson
Health (London, England : 1997), Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Den normkritiska vändningen och förstahetens genealogier
Erika Alm, Pia Laskar
Samtider: Perspektiv på 2000-talets idéhistoria / redaktörer Anders Burman & Lena Lennerhed, Göteborg, Daidalos, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Self-disclosure as a political strategy in confessional times
Erika Alm
Lambda Nordica: Tidskrift om homosexualitet, Recension 2017
Recension

Negotiating the (bio)medical gaze - Experiences of trans-specific healthcare in Sweden
I. Linander, Erika Alm, A. Hammarstrom, L. Harryson
Social Science & Medicine, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2016

Redaktionsord: Cisnormativitet och feminism
Erika Alm, Iwo Nord, Signe Bremer
Tidskrift för Genusvetenskap, Inledande text i tidskrift 2016
Inledande text i tidskrift

The Rainbow Flag as Friction: Transnational, Imagined Communities of Belonging among Pakistani LGBTQ Activists
Erika Alm, Lena Martinsson
Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2016
Artikel i vetenskaplig tidskrift

The Performative Power of Cultural Products in the Making of Gender, Sexualities, and Transnational Communities
Erika Alm, Cathrin Wasshede, Pia Laskar
Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, Special / temanummer av tidskrift 2016
Special / temanummer av tidskrift

Cisnormativitet och feminism
Erika Alm, Signe Bremer, Iwo Nord
Tidskrift för Genusvetenskap, Special / temanummer av tidskrift 2016
Special / temanummer av tidskrift

Visar 1 - 10 av 25

Sidansvarig: Caroline Tengroth|Sidan uppdaterades: 2015-08-12
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?