Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kulturella mötesplatser där barn och unga står i fokus

Symposium 2015 Mötesplatser och generationsbryggor

Nätverket Barnkulturforskning i Göteborg (BiG) anordnade sitt andra symposium i Världskulturmuseets lokaler, 9 december 2015.

Temat var kulturella mötesplatser där barn och unga står i fokus. Frågor som diskuterades var: Hur skapas kreativa mötesplatser för barn? Vad är skillnaden mellan barns platser och platser för barn? Har kulturen en åldersgräns och vad är egentligen ett generationsmöte?

Symposiet inleddes med tre föreläsningar om barns platser och om generationsmöten. Barbro Johansson, Natalie Davet och Eva-Johanna Isestig. Därefter följde en visning av Världskulturmuseets nya utställningen "Tillsammans". Dagen avslutades med ett panelsamtal. Natalie Davet diskuterade tillsammans med Paula Aijmer från Ungdomsfullmäktige, Mania Teimouri från Kultur i Väst och Lena Stammarnäs från Världskulturmuseet.

PROGRAM: TILLSAMMANS? MÖTESPLATSER OCH GENERATIONSBRYGGOR

Datum och Tid: Onsdagen den 9 december 2015, kl 14.30-19.30
Plats: Världskulturmuseet, Södra Vägen 54
14:30-15:00 Registrering, Världskulturmuseet entréplan
15.00 - 15.10 Introduktion

FÖRELÄSNINGAR

15.10 – 15.40 Barns platser i ett maktperspektiv

Vilken plats har barnen i samhället? Finns det en åldersmaktsordning som missgynnar barnen? Är barn medborgare eller blivande medborgare? Barbro Johansson är docent i etnologi vid Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK), Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Hennes forskningsintresse rör barns delaktighet, barns rättigheter och föreställningar om barndom. Senaste bok: Barbro Johansson & Frances Hultgren: Rum för de yngsta: Barns och föräldrars delaktighet i kulturverksamheter. Utgiven av Högskolan i Borås.

15.40 – 16.10 Rum för generationsmöten

Vad är en generationsöverbryggande verksamhet och vad spelar ålder för roll i mötet mellan människor? Hur går det till då barn, ungdomar och seniorer möts i gemensamma kulturaktiviteter?
Natalie Davet är doktorand i Barn- och ungdomsvetenskap vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) vid Göteborgs universitet. Hennes pågående avhandlingsprojekt
rör ålder och generationsintegrerande verksamhet. Tidigare har hon skrivit om ungt inflytande och maktaspekter inom barnkulturen. Inom kort publiceras en artikel där Natalie diskuterar konstruktioner
av ålder och kön i en barnblogg.

16.20 - 16.50 Designprocessen tillsammans med barn
 

Vad innebär det att samarbeta med barn och unga när deras egna platser ska byggas? Hur kan barn & unga göras delaktig på riktigt? Hur kan vi erbjuda de bästa förutsättningarna för barn att skapa sina
egna platser?

Eva-Johanna Isestig, barnkulturdesigner MFA och inredningsarkitekt SIR/MSA, arbetar i egen regi för främst kommuner runt om i landet med att utveckla verksamheter och miljöer för och tillsammans med barn & unga med metoder som är dynamiskt kopplad till hennes designprocess.

16.50 – 17.20 Introduktion till utställningen Tillsammans

17.20 - 18.45 CIRKELTRÄNING och fikapaus
 

Tillsammans som innehåll, form och arbetsprocess Presentation av den nyöppnade utställningen Tillsammans, som vänder sig till barn 0-12 år och deras vuxna. Om hur innehåll och gestaltning vuxit fram tillsammans med barngrupper och familjer. Deltagarna får därefter delta i cirkelträning i utställningen, för kropp, hjärta och tanke.
Cirkelträningen genomförs under ledning av utställningsproducenten Lena Stammarnäs och pedagogen Margareta Persson.

18.50 - 19.30 PANELSAMTAL

Representanter från Ungdomsfullmäktige, Kultur i Väst och Världskulturmuseet samtalar med Natalie Davet

Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige är ett forum som verkar för att öka möjligheterna för barn och ungdomar att påverka beslut som rör stadens utveckling. Forumet organiseras direkt under kommunstyrelsen sedan 2004. Genom ungdomsfullmäktige har den som är ung möjlighet att påverka kommunens nämnder, styrelser, bolag och förvaltningar. Forumet består av folkvalda representanter mellan 12-17 år från alla stadsdelar i Göteborg. I ungdomsfullmäktige träffas ledamöter och ersättare och diskuterar olika frågor som rör unga i Göteborg. Det är de unga själva som bestämmer vilka frågor ungdomsfullmäktige skall diskutera och driva. Paula Aijmer, planeringsledare ungdomsfullmäktige. Som planeringsledare ansvarar hon för samordning och utveckling av verksamheten.

Arkitekturpedagogik

Barn och unga har kunskap om sin närmiljö som är viktig att ta tillvara när man fattar beslut som påverkar den byggda miljön. Arkitekturkonsulenten har som uppdrag att sprida kunskap om arkitektur och arkitekturpedagogik och stödja utvecklingen av metoder för dialog med barn och unga. Genom att samverka med skolor och förskolor, kommunala förvaltningar och andra externa aktörer arbetar
arkitekturkonsulenten för att öka barn och ungas möjligheter att påverka sin närmiljö. Arkitekturkonsulenten samordnar även ett nätverk med arkitektur- och designpedagoger, som består av arkitekter och formgivare med kunskap om att arbeta i processer med barn och unga som medskapare. Mania Teimouri, arkitekturkonsulent för barn och unga på Kultur i Väst.

Världskulturmuseet

Den nyöppnade utställningen Tillsammans är den största satsningen för barn och vuxna tillsammans i museets historia. Den handlar om det fantastiska men svåra med att leva tillsammans. Utställningen
står med ena benet i samtiden och de stora frågorna för barn idag, och med andra benet i samlingarna och de berättelser om mänskliga villor som föremålen bär. Lena Stammarnäs, utställningsproducent på Världskulturmuseet och projektledare för utställningen.

Moderator: Natalie Davet, doktorand i Barn- och ungdomsvetenskap, IPKL vid Göteborgs universitet.

Till nyhetsarkivet
 

Sidansvarig: Felicia Bigot Klinteberg|Sidan uppdaterades: 2017-10-31
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?