Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Publications - Musicology

Dissertations and other publications are published in the series Skrifter från musikvetenskap, University of Gothenburg ((ISSN 1654-6261; earlier numbers in the series are:ISSN 0348-0879, ISSN 1103-2251 and ISSN 1650-9285).

Digital publications are published in Digitala serien. 

All orders must be placed in writing. The order can either be sent by email to order@kultvet.gu.se or by post to the following address:

University of Gothenburg
Department of Cultural Sciences
PO Box 200
405 30 Gothenburg
SWEDEN


Orders are delivered by invoice.


Skrifter in Musicology, University of Gothenburg (the latest first)

104. Mischa van Kan
Swingin’ Swedes: The Transnational Exchange of Swedish Jazz in the US. Diss. 2016. vi + 315 s. ISBN 978-91-85974-21-4. Pris: SEK 200:-

103. Olle Edström
Duke Ellington - och jazz i Sverige. 2015. 395 s. ISBN 978-91-73317-08-5. (Säljes genom bokhandeln)

102. Anders Hultqvist

Komposition: Trädgården - som förgrenar sig - några ingångar till en kompositorisk praktik. Diss. 2013. 204 s. CD. ISBN 978-91-85974-19-1. Pris: SEK 200:-

101. Anders-Petter Andersson
Interaktiv musikkomposition. Diss. 2012. xii 374 s. ISBN 978-91-85974-18-4. Pris: SEK 200:-

100. Robin Blanton
Johann Andreas Stein's 1781 Claviorganum and the Construction of Art in Eighteenth-Century Augsburg. Diss. 2012. x 425 s. ISBN 978-91-85974-16-0. Price: SEK 200:-

99. Thomas Bossius & Lars Lilliestam
Musiken och jag: Rapport från forskningsprojektet Musik i Människors Liv. 2011. 336 s. ISBN 978-91-88316-58-5. (Sold at bookstores)

98. Marita Rhedin
Sjungande berättare: vissång som estradkonst 1900–1970. Diss. 2011. 286 s. ISBN 978-91-88316-60-8. (Sold at bookstores)

97. Tony Valberg
En relasjonell musikkestetikk - Barn på orkesterselskapenes konserter. Diss 2011. vi 306 s. ISBN 978-91-85974-12-2. DVD. Price SEK 250:-

96. Karin Nelson
Improvisation and pedagogy through Heinrich Scheidemann's Magnificat settings. Diss. 2010. 2nd edition 2011. vi 302 s. ISBN 978-91-85974-13-9. Price SEK 200:-

95. Olle Edström
Att spela Taube - en musikvetenskaplig essä om ett konstnärligt-kreativt projekt. 2009. viii 162 s. CD. ISBN 978-91-85974-11-5. Price SEK 150:-

94. Karin Strinnholm Lagergren
Ordet blev sång: liturgisk sång i katolska kloster 2005-2007. Diss. 2009. 410 s. ISBN 978-91-7580-429-3. (Sold at bookstores)

93. Åsa Bergman
Växa upp med musik: Ungdomars musikanvändande i skolan och på fritiden. Diss. 2009. xii 213s. ISBN 978-91-85974-09-2. Price SEK 150:-

92. Toivo Burlin
Det imaginära rummet: Inspelningspraxis och produktion av konstmusikfonogram i Sverige 1925-1983. Diss. 2008. 458 s.
ISBN 978-91-85974-08-5. Price: SEK200:-

91. Camilla Hambro
Det ulmer under overflaten: Agathe Backer Grøndahl (1847–1907), genus, sjanger og norskhet. Diss. 2008. 563 s.
ISBN 978-91-85974-07-8. Price: SEK250:-

90. Björn Vickhoff
A perspective theory of music perception and emotion. Diss. 2008. 311 s.
ISBN 978-91-85974-06-1. Price: SEK200:-

89. Christina Ekström
"Gör dig en sång uti mitt bröst". Musikalisk gestaltning i ljuset av herrnhutisk tradition. Diss. 2007. 331 s. DVD.
ISBN 978-91-85974-05-4. Price: SEK250:-

88. Mats Arvidson
Ett tonalt välordnat samhälle eller anarki? Estetiska och sociala aspekter på svensk konstmusik 1945-1960. Diss. 2007. 242 s.
ISBN 978-91-85974-04-7. Price: SEK150:-

87. Verena Jakobsen Barth
Die Trumpete als Soloinstrument in der Kunstmusik Europas seit 1900 mit besonderer Berücksichtingung der Entwicklung ab 1980 am Beispiel der Solisten Håkan Hardenberger, Ole Edvard Antonsen und Rienhold Friedrich. Diss. 2007. 426 s. CD
ISBN 978–91–85974–03-0. Price: SEK250:-

86. Olle Edström
Evert Taubes musik – en musikvetenskaplig studie. 2007. 719 s.
ISBN 978–91–85974–02–3. Price: SEK200:-

85. Ingrid Grave-Müller
"Tungens figur paa winden": Om fransk och italiensk praxis av tungstavelser för blockflöjt och andra träblåsinstrument runt 1680-1750. Lic. uppsats. 2007. vi 313 s.
ISBN 978-91-85974-01-6. Price: SEK200:-

84. Tilman Skowroneck
Beethoven the Pianist: Biographical, organological and performance-practical aspects of his years as a public performer. Diss. 2007. 424 s.
ISBN 978-91-85974-00-9. Price: SEK200:-

83. Florian Heesch
Strindberg in der Oper: August Strindbergs Opernpoetik und die Rezeption seiner Texte in der Opernproduktion bis 1930. Diss. 2006. 506 s.
ISBN 91-85974-75-7 Price: SEK250:-

82. Lars Lilliestam
Musikliv. Vad människor gör med musik - och musik med människor. Göteborg: Bo Ejeby förlag. 2006. 326 s.
ISBN 91-88316-44-0 (Sold at bookstores)

81. Kajsa Paulsson
Nu så ska du få höra: Svenska musikfonogram för barn 1904-1980. Diss. 2006. 346 s.
ISBN 91-85974-80-3 Price: SEK200:-

80. Frispel: festskrift till Olle Edström. 2005. xii 640 s.
ISBN 91-85974-78-1. Price: SEK250:-

79. Karin Eriksson
Bland polskor, gånglåtar och valser: Hallands spelmansförbund och den halländska folkmusiken. Diss. 2004. 326 s.
ISBN 91-85974-76-5 Price: SEK200:-

78. Tobias Pettersson
De bildade männens Beethoven: Musikhistorisk kunskap och social formering i Sverige mellan 1850 och 1940. Diss. 2004. 401 s.
ISBN 91-85974-74-9 Price: SEK200:-

77. Sven Ahlbäck
Melody beyond notes: A study of melody cognition. Diss. 2004. 542 s.
ISBN 91-85974-73-0 Not available for purchasing

76. Kenneth Helgesson
Absolut gehör. Konkret minne för ljud. Diss. 2003. 334 s.
ISBN 91-85974-72-2 Price: SEK200:-

75. Mats d Hermansson
From Icon to Identity. Scottish Piping & Drumming in Scandinavia. Diss. 2003. 386 s.
ISBN 91-85974-71-4 Price: SEK250:-

74. Thomas Bossius
Med framtiden i backspegeln. Black metal och transkulturen. Ungomar, musik och religion i en senmodern värld. Diss. 2003. 302 s.
ISBN 91-7173-179-2. (Sold at bookstores)

73. Christina Tobeck
Karl-Birger Blomdahl: en musikbiografi med inriktning på förhållandet mellan ord och ton i hans tidiga produktion. 2 vol. Diss. 2002. 472 467 s.
ISBN 91-85974-70-6. Price: SEK600:-

72. K. Olle Edström
En annan berättelse om den västerländska musikhistorien och det estetiska projektet. 2002. 328 s.
ISBN 91-85974-67-6. Price: SEK200:-

71. Stephan Bladh
Musiklärare - i utbildning och yrke: en longitudinell studie av musiklärare i Sverige. Diss. 2002. 355 s.
ISBN 91-85974-68-4. Price: SEK150:-

70. Johan Norrback
"A passable and good temperament": A new methodology for studying tuning and temperament in organ music. Diss. 2002. 156 s.
ISBN 91-85974-66-8. Price: SEK220:-

69. Lars Lilliestam
"En dödsmetall-hardcore-hårdrocksgrej, det är jättesvårt att förklara": Göteborgska gymnasister tänker och talar om musik. 2001. 177 s.
ISBN 91-85974-65-X. Price: SEK100:-

68. Torgil Persson
Den kommunala musikskolans framväxt och turbulenta 90-tal: en studie av musikskolorna i Mörbylånga, Tranås, Kiruna och Borås. Diss. 2001. 440 s.
ISBN 91-85974-63-3. Price: SEK180:-

67. Hans Jacob Høyem Tronshaug
"With rare diligence and accuracy": The organ building of Peter Adolph Albrechtsen in the context of nineteenth-century Danish/Norwegian organ culture. Diss. 2001. xxiv 463 s. CD.
ISBN 91-85974-61-7. Price: SEK240:-

66. Ambjörn Hugardt
Individuality and development in children's spontaneous tempo and synchronization. Diss. 2001. 213 s.
ISBN 91-85974-64-1. Price: SEK150:-

65. Barbro Kvist Dahlstedt
Suomis sång: kollektiva identiteter i den finländska studentsången 1819-1917. Diss. 2001. 547 s.
ISBN 91-85974-62-5. Price: SEK200:-

64. Ingegerd Björklund
The Compelling: A performance-oriented study of the singer Christina Nilsson. Diss. 2001. 355 s. CD.
ISBN 91-85974-60-9. Price: SEK250:-

63. Carin Öblad
Att använda musik - om bilen som konsertlokal. Diss. 2000. 177 s.
ISBN 91-85974-59-5. Price: SEK120:-

62. Tomas Block
Singing in the sunlight: A study in selected early works by Gustav Holst. Diss. 2000. ii 253 s.
ISBN 91-85974-58-7. Price: SEK150:-

61. Eva Nässén
"Ett yttre tecken på en inre känsla": studier i barockens musikaliska och sceniska gestik. Diss. 2000. 321 s. VHS-kassett.
ISBN 91-85974-56-0. Price: SEK200:-

60. Joachim Walter
"This heaving ocean of tones": Nineteenth-century organ registration practice at St Marien, Lübeck. Diss. 2000. x 251 s. CD.
ISBN 91-85974-54-4. Price: SEK300:-

59. Pedro van der Lee
Andean music from Incas to Western popular music. 2000. 151 s.
ISBN 91-85974-53-6. Price: SEK80:-

58. Per Kjetil Farstad
German Galant lute music in the 18th century. Diss. 2000. 513 s. 2 CD.
ISBN 91-85974-55-2. Price: SEK250:-

57. Per F. Broman
"Back to the future": Towards an aesthetic theory of Bengt Hambræus. Diss. 1999. xxii 354 s.
ISBN 91-85974-50-1. Price: SEK160:-

56. Christer Bouij
"Musik - mitt liv och kommande levebröd": en studie i musiklärares yrkessocialisation. Diss. 1998. 370 s.
ISBN 91-85974-51-X. Not vailable for purchasing

55. Birger Olsson
Olof Hedlund - orgelbyggare: levnad - verksamhet - orgelverkens öden. Lic. uppsats. 1998. xxiv 256 s.
ISBN 91-85974-48-X. Price: SEK200:-

54. Arne Malmström
Polyfona strukturer i R. Wagners senare verk: en formstudie. Lic.uppsats. 1998. 229 s.
ISBN 91-85974-47-1. Price: SEK100:-

53. Lars Lilliestam
Svensk rock: musik - lyrik - historik. 1998. 464 s.
ISBN 91-88316-20-3. (Sold at bookstores)

52. Magnus Eldenius
Formalised composition: On the spectral and fractal trails. Diss. 1998. 244 s.
ISBN 91-85974-44-7. Price: SEK160:-

51. Per F. Broman (ed.)
Crosscurrents and counterpoints: Offerings in honor of Bengt Hambræus at 70. 1998. 285 s.
ISBN 91-85974-45-5. Price: SEK180:-

50. Sverker Jullander
Rich in nuances - a performer-oriented study of Otto Olsson's organ music. Diss. 1997. 685 s.
ISBN 91-85974-43-9. Price: SEK300:-

49. Gunnar Valkare
Det audiografiska fältet: om musikens förhållande till skriften och den unge Bo Nilssons strategier. Diss. 1997. 361 s.
ISBN 91-85974-41-2. Price: SEK220:-

48. Johannes Landgren
Music - moment - message: Interpretive, improvisational, and ideological aspects of Petr Eben's organ works. Diss. 1997. 141 s. 3 CD.
ISBN 91-85974-39-0. Not available for purchasing

47. Berit Tohver
Tanke - ton: Gottfrid Boon och hans pianoundervisning. Lic.uppsats. 1998. 270 s.
ISBN 91-73701-32-7. Price: SEK290:-

46. Paul Peeters & Pamela Ruiter-Feenstra (eds.)
Research reports of the Göteborg Organ Art Center, Vol. 1. 1999. 248 s.
ISBN 91-85974-40-4. Price: SEK160:-

45. Hans Davidsson & Paul Peeters (eds.)
Publication in honor of Cornelius H. Edskes. 1996. 46 s. ISBN 91-85974-37-4. Price: SEK70:-

44. Idar Karevold
Kontinentale impulser i en norsk musikerslekt før 1850: en studie i brever, musikalier og skrifter etter slekten Lindeman. Diss. 1996. 296 s.
ISBN 91-85974-35-8. Price: SEK160:-

43. Anders Carlsson
"Handel och Bacchus eller Händel och Bach?": det borgerliga musiklivet och dess orkesterbildningar i köpmannastaden Göteborg under andra hälften av 1800-talet. Diss. 1996. 612 s. Göteborg: Tre Böcker.
ISBN 91-7029-195-0. (Sold at bookstores)

42. Olle Edström
Göteborgs rika musikliv - en översikt mellan världskrigen. 1996. 706 s. CD.
ISBN 91-85974-38-2. Price: SEK260:-

41. Börje Ståhlhammar
Samspel: grundskola - musikskola i samverkan: en studie av den pedagogiska och musikaliska interaktionen i en klassrumssituation. Diss. 1995. 287 s.
ISBN 91-85974-36-6. Price: SEK160:-

40. Laila Barkefors
Gallret och stjärnan: Allan Petterssons väg genom Barfotasånger till Symfoni. Diss. 1995. 439 s.
ISBN 91-85974-34-X. Price: SEK200:-

39. Hans Davidsson & Sverker Jullander (eds.):
Proceedings of the Göteborg International Organ Academy 1994. 1995. 514 s.
ISBN 91-85974-31-5. Price: SEK316:-

38. Josef Holecek
För Musikens Skull: studier i interpretativ gitarrspelteknik från tidsperioden ca 1800 - ca 1930, med utgångspunkt från gitarrskolor och etyder. 2 vol. Diss. 1996. 396 s. 184 s. (Antologi).
ISBN 91-85974-29-3. Price: SEK220:- (for text); SEK 220:- (for notes); price for both SEK400:-

37. Lars Lilliestam
Gehörsmusik: blues, rock och muntlig tradering. 1995. 264 s. Göteborg: Akademiförlaget.
ISBN 91-24-16670-7. Price: SEK120:-

36. Gunnar Forshufvud
Con lieve fiato: lärarhandledning till Nicola Vaccajs Metodo Pratico. Diss. 1994. 255 s.
ISBN 91-85974-30-7. Price: SEK200:-

35. Bo Ingvar Olsson
Det divergenta tänkandets plats i kommunala musikskolans instrumental- undervisning på låg- och mellanstadiet. Del 1. Lic.uppsats. 1994. 173 s.
ISBN 91-85974-28-5. Price: SEK70:-

34. Paul Nixon
Sociality - music - dance: Human figurations in a Transylvanian valley. Diss. 1998. xxvii 636 s.
ISBN 91-85974-49-8. Price: SEK300:-

33. Bengt Olsson
SÄMUS - en musikutbildning i kulturpolitikens tjänst? En studie om en musikutbildning på 70-talet.Diss.1993. 273 s.
ISBN 91-85974-25-0. Price: SEK150:-

32. Music teacher training in the year 2000: Three European perspectives: International conference in research on music education, September 15-17, 1992, School of Music and Musicology, University of Göteborg, Sweden. 1993. 95 s.
ISBN 91-85974-23-4. Price: SEK75:-

31. Sverker Jullander (ed.)
Proceedings of the Weckmann symposium, Göteborg 30 August - 3 September 1991. 1993. 270 s. ljudkassett.
ISBN 91-85974-24-2. Price: SEK200:-

30. Margaret Myers
Blowing her own trumpet: European ladies' orchestras & other women musicians 1870-1959 in Sweden. Diss. 1993. 411 s.
ISBN 91-85974-22-6. Price: SEK200:-

29. K. Olle Edström
Michael Jackson: "Dangerous" och dess mottagande. 1992. 119 s.
ISBN 91-85974-20-X. Price: SEK50:-

28. Gaston Rochon
Processus compositionnel: Genèse de chansons de Gilles Vigneault: un témoignage. (Summary in Swedish). Diss. 1992. 181 s. 389 s.
ISBN 91-85974-21-8. Price: SEK200:-

27. Märta Ramsten
Återklang: svensk folkmusik i förändring 1950-1980. Diss. 1992. 147 s. fyra artiklar.
ISBN 91-85974-19-6. Not availabel for purchasing

26. Ann Buckley, Karl-Olof Edström & Paul Nixon (eds.)
Proceedings of the second British-Swedish conference on musicology: Ethnomusicology, Cambridge, 5-10 August 1989. 1991. 377 s.
ISBN 91-86974-18-8. Price: SEK160:-

25. Anders Wiklund
Eduard Brendlers opera Ryno: källkritik - analys - edition. 2 vol. Diss. 1991. 183 s. 701 s.
ISBN 91-85974-17-X. Price: SEK300:-

24. Anne-Marie Nilsson
On liturgical hymn melodies in Sweden during the Middle Ages: Summary and comments on four articles and a research project. Diss. 1991. 166 s.
ISBN 91-85974-14-5. Price: SEK125:-

23. Gunno Klingfors
Bach går igen: källkritiska studier i J S Bachs uppförandepraxis. Diss. 1991. 386 s.
ISBN 91-85974-16-1. Not available for purchasing

22. Hans Davidsson
Matthias Weckmann: The interpretation of his organ music. Vol. 1 (text), Vol. 2 (edition) and Vol. 3 (double CD recording). Diss. 1991. 186 s. 59 s. 2 CD (Mottette Ursina Schallplattenverlag, 11461-1/2). Stockholm: Carl Gehrmans Musikförlag.
ISBN 91-7748-025-2/91-7748- 026-0. Vol. 1 (text) Not available for purchasing Price: SEK100:- (notesl); SEK200:- (double CD recording)

21. Olle Edström
Schlager i Sverige 1910-1940. 1989. 355 s.
ISBN 91-7970-726-2. Price: SEK100:-

20. Lars Lilliestam
Musikalisk ackulturation - från blues till rock: en studie kring låten Hound Dog. Diss. 1988. 296 s.
ISBN 91-85974-11-0. Price: SEK100:-

19. Henrik Karlsson
"O, Ädle Svensk": biskop Thomas' frihetssång i musik och politik. Diss. 1988. 331 s. Göteborg: Musikvetenskapliga Inst./Stockholm: Kungl. Musikaliska Akademien.
ISBN 91-85428-55-8. Price: SEK100:-

18. Ola Stockfelt
Musik som lyssnandets konst: en analys av Mozarts Symfoni nr. 40, g-moll K.550. Diss. 1988. 239 s.
ISBN 91-85974-10-2. Price: SEK125:-

17. Reine Dahlqvist
Bidrag till trumpeten och trumpetspelets historia. 2 vol. Diss. 1988. 637 s.
ISBN 91-85974-08-0. Not available for purchasing (English edition in press)

16. (Not published)

15. Eva Öhrström
Borgerliga kvinnors musicerande i 1800-talets Sverige. Diss. 1987. 285 s.
ISBN 91-85974-06-4. Not available for purchasing

14. Alf Björnberg
En liten sång som alla andra: Melodifestivalen 1959-1983. Diss. 1987. 297 s.
ISBN 91-85974-05-6. Price: SEK100:-

13. Carl-Gunnar Åhlén
Tangon i Europa - en pyrrhusseger? Studier kring mottagandet av tangon i Europa och genrens musikaliska omställningsprocess. Diss. 1987. 188 s. EP-skiva. Göteborg: Musikvetenskapliga Inst./ Stockholm: Proprius Förlag.
ISBN 91-7118-594-1. Price: SEK175:-

12. Sten Dahlstedt
Fakta & förnuft: svensk akademisk musikforskning 1909-1941. Diss. 1986. 274 s.
ISBN 91-85974-04-8. Price: SEK80:-

11. Hans Bernskiöld
Sjung av hjärtat sjung: församlingssång och musik i svenska missionsförbundet fram till 1950-talet. Diss. 1986. 254 s. Göteborg: Förlagshuset Gothia.
ISBN 91-7728-218-3. Not available for purchasing

10. Johan Fornäs
Tältprojektet: musikteater som manifestation. Diss. 1985. 360 s. Stockholm: Symposion.
ISBN 91-7868-018-2. Price: SEK100:-

9. Tvärspel - trettioen artiklar om musik: festskrift till Jan Ling. 1984. 412 s.
ISBN 91-85974-02-1. Price: SEK50:-

8. Lennart Reimers
Alice Tegnérs barnvisor. (Zusammenfaßung auf Deutsch). Diss. 1983. 333 s. Stockholm: Edition Reimers.
ISBN 91-7370 099-1. (Sold at bookstores)

7. Roger Wallis & Krister Malm
Big sounds from small peoples: The music industry in small countries. 1984. 419 s. London: Constable.
ISBN 0-09-465300-3 (hardback)/ 0-09-465360-7 (paperback). Not available for purchasing

6. Nils Wallin
Den musikaliska hjärnan: en kritisk essä om musik och perception i biologisk belysning. (Summary in English). Diss. 1982. 462 s.
ISBN 91-85428-24-8. Not available for purchasing

5. Stig-Magnus Thorsén
Ande skön kom till mig: en musiksociologisk analys av musiken i Götene Filadelfiaförsamling. (Summary in English). Diss. 1980. 173 s.
ISBN 91-85974-01-3. Price: SEK65:-

4. Anders Carlsson & Jan Ling (red.)
Nordisk musik och musikvetenskap under 1970-talet: en kongressrapport. (Summary in English). 1980. 334 s.
ISBN 91-85974-00-5. Not available for purchasing

3. Nancy Benvenga
Timpani and the timpanist's art: Musical and technical developments in the 19th and 20th centuries. Diss. 1979. 160 s.
ISBN 91-4222-276-X. Not available for purchasing

2. Philip Tagg
"Kojak" - 50 seconds of television music: Towards the analysis of affect in popular music. Diss. 1979. 302 s.
ISBN 91-7222-235-2. Not available for purchasing

1. Karl-Olof Edström
Den samiska musikkulturen: en källkritisk översikt. (Summary in English: The Lappish Culture). Diss. 1977. 218 s.
ISBN 91-7502-004-1. Not available for purchasing

 

Page Manager: Felicia Bigot Klinteberg|Last update: 1/18/2017
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?