Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Dansarkiv och digital delaktighet

Syftet med samverkansprojektet Dansarkiv och digital delaktighet är att genom personalmobilitet skapa en ny möjlighet att synliggöra marginaliserad dans och därmed bidra till samhällelig mångfald. Målet är att, genom delaktighetsforskning, bidra till skapandet av innovativa digitala lösningar för hur dans och marginaliserade dansgrupperingar kan bli mera representerade i och genom arkiv.

Genom väl förankrade delaktighetsprocesser skapar projektet underlag för innovativa digitala lösningar på gestaltande av rumslighet, multisensoriska upplevelser och mångfald i relation till marginaliserade dansgrupperingars material och historia. Arkivet blir en avgörande plats för meningsskapande, identitetsformulering och kunskapsproduktion för dansutövare, forskare, praktiker inom museum och arkiv, och allmänheten.

Genom att Dansarkiv och digital delaktighet bygger på upparbetat förtroende, god förankring och tillräckligt med tid har dess innovativa digitala lösningar potential att bli realiserbara och hållbara inom ett fält med små resurser och heterogena grupperingar. En forskare från Göteborgs universitet samarbetar med stadens dansgemenskaper, med en arkivinstitution och med ett internationellt fält där digital teknik kombineras med delaktighetsperspektiv och reflexiva processer.

Besök gärna min blogg om Dansarkiv och digital delaktighet: http://dansarkiv.webnode.se/

Projektledare: Astrid von Rosen
Projekttid: 2016-2018
Projektfinansiering: Vinnova
 

Page Manager: Felicia Bigot Klinteberg|Last update: 3/11/2019
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?