Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

INSTÄLLT: Litteratur och vithetskritik

Lecture

OBS INSTÄLLT. Hur skildrades stereotyper så som vithet, utseende och ras hos de stora arbetarförfattarna Moa Martinson och Dan Andersson?

Therese Svensson, doktorand i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, berättar om sin forskning med hjälp av det vithetskritiska perspektivet och beskriver begrepp som kolonisering, rasifiering och vithet i förhållande till svenskspråkig arbetarlitteratur.

OBS INSTÄLLT.

Bild: TT.

Föreläsningen hålls på svenska och är en del av Ett HUM om..., en föreläsningsserie som lyfter fram humanistiska perspektiv.

Ett demokratiskt och framgångsrikt samhälle behöver innovation och kreativitet för att skapa nya idéer - men också eftertanke och analys. En humanist kan bidra med kunskap om språk, kultur och historia, och är tränad att ställa relevanta frågor, analysera och kommunicera. Dagens humanister arbetar också med ämnesområden som teknik, miljö, digitalisering och medicin.

Följ oss på Stadsbiblioteket, Världskulturmuseet och Frölunda Kulturhus fram till våren 2020. Där håller Humanistiska fakulteten spännande föreläsningar och ger information om utbildning och framtida arbetsmarknad. Du får träffa forskare, studenter och studievägledare, kan ställa frågor och få perspektiv på nya utbildningsmöjligheter.

Kommande föreläsningar i höst:

JORDENS FRAMTID - ELLER MÄNNISKANS?
20 november kl. 13 Världskulturmuseet

Allt fler människor befolkar vår planet och ställer allt högre krav på livet. Samtidigt tär vi mer och mer drastiskt på jordens begränsade resurser på ett sätt som inte tar hänsyn till framtida generationer. Hur ska människan klara att ta hand om konsekvensen av sitt eget levnadssätt?
Med Christian Munthe, professor i praktisk filosofi.

FINNS DET LIV I RYMDEN?
26 november kl. 18 Stadsbiblioteket

Vad har man funnit efter två hundra års letande? Gustav Holmberg, docent och lektor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet, föreläser om astrobiologins vetenskapshistoria och det vetenskapliga sökandet efter liv i rymden inom 1800- och 1900-talens astronomi och rymdforskning.

MED KRIMINALROMANEN SOM MALL
9 december kl. 18, Stadsbiblioteket

Under 60-talet uppmärksammade Svarta pantrarna de förödande konsekvenser som kopplingen mellan kriminalitet och svarthet haft för svarta i USA. Chloé Avril, lektor i engelsk litteraturvetenskap, Göteborgs universitet, föreläser om hur man inom rörelsen ändå har valt att använda sig av kriminalromanens sätt att berätta för att ställa viktiga frågor om brott, straff och rättvisa i kampen för svarta människors rättigheter.

Date: 10/22/2019

Time: 6:00 PM - 7:00 PM

Categories: Humanities

Location: Stadsbiblioteket

Event URL: Read more about INSTÄLLT: Litteratur och vithetskritik

Contact person: Camilla Brudin Borg

Page Manager: |Last update: 12/14/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?