Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Lokalhistoria i forskning och förmedling

Theme day

En temadag om lokalhistoriska perspektiv inom universitet, museum och arkiv. Arrangerad av Institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet och Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg.

Föredragen är öppna för allmänheten. Ingen föranmälan.

Program

10.30-10.40 Introduktion (Johannes Daun & Petra Pauli)
10.40-11.00 Vad är meningen med lokalhistoria? (Heiko Droste)
11.00-11.20 Projektet GPS 400: Göteborgskulturer på stan 1621-2021 (Mats Jönsson)
11.20-11.50 Motstånd och integration. Motstånds- och integrationsstrategier i samband med inkorporeringar till äldre städer (Anders Forsell)

LUNCH

13.15-13.40 Kriser och epidemier. Tid, rum och den lokala studiens värde (Daniel Larsson)
13.40-14.00 Några tankar kring lokal, regional och nationell historieskrivning (Erik Hallberg)
14.00-14.30 Småstadens dynamik - svenska småstäder under 1600-talet. Användningen av många olika arkivtyper i ett forskningsprojekt (Claes Westling)
14.30-14.50 Göteborg 400: Arkiv och nya vägar till lokalhistoria (Daniel Sjöberg)

KAFFE

15.10-15.40 Vems historia? Om ett museums val och vägskäl mellan tanke och utställning (Marie Hellervik & Håkan Strömberg)
15.40-16.10 Om Institutet för studier i Malmös historia (Ragnhild Claesson)
16.10-16.30 PrismaVG ¿ en plattform för att kommunicera industrisamhällets kulturarv (Björn Ohlén)
16.30-16.50 Avslutande diskussion

Dagen avslutas med ett informellt mingel på Institutionen för historiska studier (Humanisten/Renströmsgatan)

Lecturer: Medverkande Heiko Droste, professor och föreståndare för Stads- och kommunhistoriska institutet, Stockholms universitet Anders Forsell, fil dr i historia, Karlstads universitet Mats Jönsson, professor, inst för Kulturvetenskaper, Göteborgs universitet Daniel Larsson, fil dr i historia, Göteborgs universitet Erik Hallberg, fil dr i historia, Göteborgs universitet Håkan Strömberg, museipedaog & Marie Hellervik, enhetschef/antikvarie, Göteborgs stadsmuseum Claes Westling, arkivarie, fil dr, Landsarkivet i Vadstena Daniel Sjöberg, arkivarie, Landsarkivet i Göteborg Ragnhild Claesson, doktorand, Institutet för studier i Malmös historia / Malmö högskola Björn Ohlén, utvecklare, Västarvet

Date: 4/27/2017

Time: 10:30 AM - 5:00 PM

Categories: Humanities

Organizer: Institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet och Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg

Location: Lokal: Landsarkivet i Göteborg, Arkivgatan 9, Hörsalen.

Additional information:
Program lokalhistoria.pdf

Contact person: Petra Pauli

Page Manager: |Last update: 12/14/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?