Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Contact form
 


Note! If you want an answer on a question you must specify your email address
Ingrid Holmquist

Professor emerita

Ingrid Holmquist
Professor emerita
Gender Studies
ingrid.holmquist@kultvet.gu.se

Postal Address: Box 200, 405 30 Göteborg
Visiting Address: Renströmsgatan 6 , 41255 Göteborg


Department. of Cultural Sciences (More Information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.kultur.gu.se
kuv@kultur.gu.se
Visiting Address: Renströmsgatan 6 , 412 55 Göteborg

Latest publications

Doris Lessing. En författare i vår tid.
Ingrid Holmquist, A Cavallin
Umeå, h:ström, Edited book 2016
Edited book

Är Våldets barn en bildningsroman?
Ingrid Holmquist
Doris Lessing. En författare i vår tid / redaktörer: Ingrid Holmquist & Anna Cavallin, Umeå, h:ström, Chapter in book 2016
Chapter in book

Författarförståelse med genusbesvär: Woolf läser Ulysses
Ingrid Holmquist
En dag i Dublin. Om James Joyces Ulysses, red. Åsa Arping, Mats Jansson, Göteborg, Göteborgs univ., Litteratur, idéhistoria och religion, Chapter in book 2014
Chapter in book

Några redaktörer från Lund, Göteborg och Malmö har ordet.
Ingrid Holmquist
Nya röster. Svenska kvinnotidskrifter under 150 år. red. Anna Nordenstam, Örlinge, Möklinta, Gidlunds förlag, Chapter in book 2014
Chapter in book

En vaktmästardotters klassresa.
Ingrid Holmquist
Liv, lust och litteratur. Festskrift till Lisbeth Larsson. Red. Kristina Hermansson, Christian Lenemark, Cecilia Petterssonk, Göteborg, Makadam förlag, Chapter in book 2014
Chapter in book

Lessings profetiska blick för social oro
Ingrid Holmquist
Svenska dagbladet, Newspaper article 2013
Newspaper article

"Det har kommit därhän att ord oss emellan ej behöfvas". Om vänskapen mellan Fredrika Bremer och Erik Gustaf Geijerr
Ingrid Holmquist
"Det universella och det individuella", festskrift till Eva Haettner Aurelius / redaktörer: Kerstin Bergman, Jon Helgason, Immi Lundin, Astrid Regnell, Ann Steiner, Göteborg, Makadam förlag, Chapter in book 2013
Chapter in book

Livsberättelser om psykisk sjukdom
Ingrid Holmquist
Erling Bjurström m.fl. (red.): Senmoderna reflexioner: festskrift till Johan Fornäs, Linköping, Linköping University Electronic Press, Chapter in book 2012
Chapter in book

Kärleksbesvär och intellektuellt utbyte - om vänskapen mellan Fredrika Bremer och Per Johan Böklin
Ingrid Holmquist
Könsöverskridande vänskap. Om vänskapsrelationer mellan intellektuella kvinnor och män, Göteborg, makadam förlag, Chapter in book 2011
Chapter in book

Showing 11 - 17 of 17

2009

Den problematiska vänskapen: om kvinnors vänskap i En god grannes dagbok av Dorius Lessing
Ingrid Holmquist
Friendship in feminist conversation. red. Mia Liinason, Sabine Grenz, Kerstin Alnebrattatt, Berit Larsson, , Magazine article 2009
Magazine article

2008

Doris Lessing revisited. Att läsa Doris Lessing på 1970-talet och idag
Ingrid Holmquist
Dikten som mötesplats. Festskrift till Eva Lilja, Göteborg, Chapter in book 2008
Chapter in book

2007

The Girl and the Monster in Literature and Comic Strips
Ingrid Holmquist, Kajsa Widegren
Inter: A European Cultural Studies Conference , Conference paper 2007
Conference paper

2005

Mellan män - en läsning av Hjalmar Gullbergs dikt Kyssande Vind
Ingrid Holmquist
Tidskrift för litteraturvetenskap, Journal article 2005
Journal article

Den 'rena relationen' och kvinnofrigörelsen - om Inger Edelfeldt, Anthony Giddens och senmoderniteten
Ingrid Holmquist
Feministiska litteraturanalyser 1972-2002, Chapter in book 2005
Chapter in book

1990

Showing 11 - 17 of 17

Page Manager: Felicia Bigot Klinteberg|Last update: 8/14/2015
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?