Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Department. of Cultural Sciences

at The Faculty of Arts

Department. of Cultural Sciences
PO Box 200
SE405 30 Göteborg
Delivery address: Renströmsgatan 6, 412 55 Göteborg
Visiting address: Vera Sandbergs allé 8, 411 33 Göteborg

Web Page: www.kultur.gu.se
Email: kuv@kultur.gu.se

Head of Department: Mats Björkin

About the unit

The Department of Cultural Sciences consists of 9 different disciplines and has approximately 900 student each term.

Our facilities are located at Vera Sandbergs allé 8, in the vicinity of Kapellplatsen and Chalmers.
 

Latest publications

Det mobila musiklyssnandet före transistoriseringen
Alf Björnberg
Ulrik Volgsten (red.): Musikens medialisering och musikaliseringen av medier och vardagsliv i Sverige, Mediehistoriskt arkiv nr 44, Lund, Mediehistoriskt arkiv, Chapter in book 2019
Chapter in book

Populärmusiken, televisionen och Melodifestivalen: Konvergens och interaktion i produktionen av musik
Alf Björnberg
Ulrik Volgsten (red.): Musikens medialisering och musikaliseringen av medier och vardagsliv i Sverige, Mediehistoriskt arkiv nr 44, Lund, Mediehistoriskt arkiv, Chapter in book 2019
Chapter in book

Medialisering – radiofiering – musikalisering
Alf Björnberg
Ulrik Volgsten (red.): Musikens medialisering och musikaliseringen av medier och vardagsliv i Sverige, Mediehistoriskt arkiv nr 44, Lund, Mediehistoriskt arkiv, Chapter in book 2019
Chapter in book

Vad lyssnar jag till när jag spelar mina grammofonskivor? Den tidiga fonografins genresystem i Sverige 1900–1935
Alf Björnberg
Ulrik Volgsten (red.): Musikens medialisering och musikaliseringen av medier och vardagsliv i Sverige, Mediehistoriskt arkiv nr 44, Lund, Mediehistoriskt arkiv, Chapter in book 2019
Chapter in book

Att lära sig lyssna till det fulländade ljudet: Svensk hifi-kultur och förändrade lyssningssätt 1950–1980
Alf Björnberg
Ulrik Volgsten (red.): Musikens medialisering och musikaliseringen av medier och vardagsliv i Sverige, Mediehistoriskt arkiv nr 44, Lund, Mediehistoriskt arkiv, Chapter in book 2019
Chapter in book

Feminist Activism
Elisabeth Lund Engebretsen, Di Wang, Olga Sasunkevich, Xiong Jing
Savinetti, N. (ed.) Gendered Dimensions of Welfare in China and the Nordic Region. Feminist transformations, visions and recommendations. , Copenhagen , NIAS – Nordic Institute of Asian Studies Report, Report chapter 2019
Report chapter

Grezkolonins sociala nätverk
Alexandra Herlitz
Grez-sur-Loing : konst och relationer / red. Anna Meister, Carina Rech & Karin Sidén., Stockholm, Prins Eugens Waldemarsudde, Chapter in book 2019
Chapter in book

People

Showing 1 - 50 of 62

Name Title Phone Email
Andersson, Therese Senior lecturer, Film Studies therese.andersson@filmvet.gu.se
Tengroth, Caroline Education administrator caroline.tengroth@gu.se
Mellander, Elias Degree programme coordinator, Ethnology elias.mellander@gu.se
Bruchmüller, Birte Doctoral student birte.bruchmuller@gu.se
Öman, Kristina Doctoral student kristina.oman@gu.se
Villegas Lindvall, Valeria Doctoral student valeria.villegas.lindvall@gu.se
Heljic, Arman Doctoral student arman.heljic@gu.se
Hibsher, Netta Doctoral student netta.huebscher@gu.se
Arik, Hulya Postdoctor hulya.arik@gu.se
Cagatay, Selin Postdoctor selin.cagatay@gu.se
Lilliestam, Lars Professor emeritus lars.lilliestam@kultvet.gu.se
Nilsson, Mats Senior lecturer +46 31 7861966 mats.nilsson@gu.se
Gunnemark, Kerstin Professor, Ethnology +46 31 7861968 kerstin.gunnemark@ethnology.gu.se
Eriksson, Jan Lecturer, Musicology +46 31 7861969 jan.eriksson@kultvet.gu.se
Swahn, Karin Education administrator +46 31 7861971 karin.swahn@gu.se
Fried, Alexandra Senior lecturer, Art History and Visual Studies +46 31 7861974 alexandra.fried@gu.se
Kjellmer, Viveka Senior lecturer, Art History and Visual Studies +46 31 7861975 viveka.kjellmer@arthist.gu.se
Velasquez, Juan Senior lecturer, Gender Studies +46 31 7861976 juan.velasquez@gu.se
Ryberg, Ingrid Senior lecturer +46 31 7861977 ingrid.ryberg@gu.se
Nordin, Andreas Senior lecturer, Cultural Studies +46 31 7862356 andreas.nordin@kultvet.gu.se
Holgersson, Helena Senior lecturer, Cultural Studies +46 31 7862780 helena.holgersson@kultur.gu.se
Johansson Wilén, Evelina Doctoral student, Gender Studies +46 31 7862781 evelina.johansson@gu.se
von Rosen, Astrid Senior lecturer, Associate professor of art history and visual studies +46 31 7862784 astrid.von.rosen@arthist.gu.se
Florin Persson, Erik Doctoral student, Film Studies +46 31 7862785 erik.florin.persson@gu.se
Javanbakt, Jila Education administrator +46 31 7862788 jila.javanbakht@gu.se
Herlitz, Alexandra Senior lecturer, Art History and Visual Studies +46 31 7862793 alexandra.herlitz@kultvet.gu.se
Liinason, Mia Professor, Gender Studies +46 31 7863615 mia.liinason@gu.se
Åkervall, Lisa Senior lecturer +46 31 7864049 lisa.akervall@gu.se
Jarlsmark, Ingrid Administrative manager, Administrativ chef, inst +46 31 7864063 ingrid.jarlsmark@gu.se
Pontara, Tobias Senior lecturer, Musicology +46 31 7864082 tobias.pontara@gu.se
Sasunkevich, Volha Olga Universitetslektor/​biträdande +46 31 7864083 olga.sasunkevich@gu.se
Björnberg, Alf Professor, Musicology +46 31 7864085 alf.bjornberg@gu.se
Westerström, Anders Doctoral student +46 31 7864134 anders.westerstrom@gu.se
Hagelberg, Marie Louise Finance officer +46 31 7864136 marie-louise.hagelberg@gu.se
Wagner, Karin Professor, Art History and Visual Studies +46 31 7864190 karin.wagner@gu.se
Holmquist, Ingrid Professor emerita, Gender Studies +46 31 7864191 ingrid.holmquist@kultvet.gu.se
Edström, Olle Professor emeritus, Musicology +46 31 7864191 olle.edstrom@musicology.gu.se
Bünz, Annika Postdoctoral research fellow +46 31 7864192 annika.bunz@gu.se
Knuts, Eva Senior lecturer, Cultural Studies +46 31 7864305 eva.knuts@gu.se
Sundhall, Jeanette Senior lecturer, Gender Studies +46 31 7864328 jeanette.sundhall@wmst.gu.se
Palmqvist, Lina Doctoral student, Gender Studies +46 31 7864515 lina.palmqvist@gu.se
Bergman, Åsa Senior lecturer, Cultural Studies +46 31 7865218 asa.bergman@gu.se
Gustafsson, Lise-Lotte Study counsellor +46 31 7865321 lise-lotte.gustafsson@gu.se
Ericson, Mathias Researcher, Gender Studies +46 31 7865323 mathias.ericson@gu.se
Backman Rogers, Anna Senior lecturer, Film Studies +46 31 7865331 anna.backman.rogers@gu.se
Alm, Erika Senior lecturer, Deputy Head +46 31 7865332 erika.alm@gu.se
Björkin, Mats Senior lecturer, Head of Department +46 31 7865333 mats.bjorkin@filmvet.gu.se
Westling, Karolina Lecturer, Film Studies +46 31 7865334 karolina.westling@kultvet.gu.se
Stockfelt, Ola Professor, Musicology +46 31 7865335 ola.stockfelt@musikvet.gu.se
Rolfsdotter Eliasson, Susanna Doctoral student, Ethnology +46 31 7865389 susanna.rolfsdotter@gu.se

Showing 1 - 50 of 62

Showing 61 - 70 of 969

2018

Revidera historien om auteuren Mai Zetterling
Ingrid Ryberg
Nordic Women in Film, Magazine article 2018
Magazine article

Jag vill synliggöra det queera filmarvet
Ingrid Ryberg
FLM Kulturtidskrift om film, Magazine article 2018
Magazine article

Mångfalden som fick marknadsvärde. Jacobs, Glass och genrifiering.
Catharina Thörn
Samhällsbyggandet som mysterium : Jane Jacobs idéer om människor, städer och ekonomier / Jesper Meijling & Tigran Haas (red.)., Lund, Nordic Academic Press, Chapter in book 2018
Chapter in book

Assembling Arosenius : staging a digital archive
Alexandra Herlitz, Jonathan Westin
Museum Management and Curatorship, Journal article 2018
Journal article

Berättelser om galjonsfigurer och galjonsfigurer i berättelser. En studie av hur galjonsfigurer används i maritima museers iscensättningar.
Annika Bünz
Galjonsfigurens många öden och äventyr. Studier av berättande-, minnes- och kunskapspraktiker. Red Annika Bünz, Lund, Nordic Academic Press, Chapter in book 2018
Chapter in book

"Can I Take My Dog with Me to Heaven?" Swedish Country Music and Religion
Thomas Bossius
Religion and Popular Music. Artists, Fans, and Cultures. Edited by Andreas Häger, London/New York, Bloomsbury Academic, Chapter in book 2018
Chapter in book

Showing 61 - 70 of 969

Page Manager: Felicia Bigot Klinteberg|Last update: 11/25/2016
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?