Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Konst- och bildvetenskap

Konst- och bildvetenskap är ett ämne som omfattar såväl historia som samtid, från antikens skulpturer till dagens utställningar. Gemensamt för det som studeras är att det uppmärksammas ur både visuella och materiella synpunkter. De frågor som ställs till det som studeras är ofta vad ser vi, hur ser det ut och varför ser det ut så. En drivkraft i ämnet är förståelsen av både historia och samtid via materiella och visuella utsagor.

Under de senaste decennierna har ämnet förändrats från att ha varit ett utpräglat historiskt ämne till att ha stark samtidsorientering. Vidare har andra visuella uttryck än det som vanligtvis ingår i en definition av konst kommit att intressera konstvetare, därav namnet på ämnet vid Göteborgs universitet: Konst- och bildvetenskap.

Detta avspeglas i både utbildning och forskning. Inom utbildningen studeras både traditionell konst och arkitektur samt andra visuella uttryck såsom reklam eller förpackningar. Forskningen i Konst- och bildvetenskap vid Göteborgs universitet präglas av stor bredd inom det visuella fältet. Bland nyligen avslutade och pågående projekt återfinns studier rörande den konstnärliga bildens materialitet, scenografi, teaterteckningar, performancekonst, gatukonst, bildpedagogik, visualisering i reklam, illustrerade reseskildringar, historiografi och modets visuella uttryck.

En dynamisk grupp akademiker

Konst- och bildvetenskap samlar lärare och forskare som kombinerar kritiskt tänkande, kvalificerad historisk kunskap och analytisk kompetens inom ett brett konst-och bildområde.

Vi är en dynamisk grupp akademiker med spetskunskap inom fälten konsthistoria, samtidskonst, arkitektur, design, fotografi, mode och scenografi.

Vår forskning och undervisning förenar klassisk konsthistorisk bildning med gränsöverskridande perspektiv, utmanar tidigare historiska och teoretiska ramverk, och inspirerar våra studenter och oss själva.

Vår lärandemiljö är inkluderande, förenar forskning med undervisning, bejakar studiet av olika former av visuella uttryck och öppnar för dialog med konstfältet och det omgivande samhället.

VI VILL:

◾att våra studenter ska uppnå bästa möjliga resultat
◾att vår forskning vinner nationellt och internationellt erkännande
◾att våra färdigheter och vår kunskap ska ha ett konstruktivt inflytande

VI VÄRDESÄTTER:

Humaniora

Vi värdesätter vår historiska position i ett fält som bidrog till skapandet av universiteten. Vi står för att humanistiska värden, det vill säga ökad förståelse för vad det innebär att vara människa är avgörande i vår lokala och globala värld.

Tvärvetenskaplighet

Vi värdesätter möjligheten till ett konstruktivt samspel med andra akademiska forskningsområden, nationellt och internationellt.

Mångfald

Vi värdesätter att vårt ämnesområde inspirerar oss att respektera och engagera oss i olika tankesätt, erfarenheter och praktiker. Detta inkluderande synsätt berikar vår läroplan, våra val av forskningsinriktningar, och vår akademiska verksamhet.

Kritiskt tänkande

Vi värdesätter perspektiv som öppnar för nya studieobjekt och forskningsfrågor och förordar noggrann analys som utmanar såväl invanda som nya föreställningar.

Vår gemenskap

Vi värdesätter kollegialitet, integritet, samarbete, möjligheten att lära av varandra och de gemensamma ansträngningar som leder till ny forskning.

Excellens

Vi värdesätter pedagogik som uppmuntrar studenter att uppnå bästa möjliga resultat. Vi arbetar utifrån fokuserade mål för att forskningen ska nå ut internationellt, ge insikter som kan leda till förändring, och påverka bortom vår akademiska miljö.

VI SKAPAR:

En inkluderande lärmiljö

Vår verksamhet bidrar till en dynamisk och inkluderande lärmiljö som kopplar samman forskning och undervisning.

Samarbeten och samverkan

Våra medarbetare presenterar regelbundet sin forskning på nationella och internationella konferenser, organiserar workshops och seminarier, och samarbetar med museer, universitet och aktörer från konstfältet.


Länkar

Till utbildning grundnivå Konst- och bildvetenskap

Till utbildning avancerad nivå Konst- och bildvetenskap

Till utbildning forskarnivå Konst- och bildvetenskap

Till examensmål Konst- och bildvetenskap

Till webbkatalogen och kurser i Konst- och bildvetenskap på grund- och avancerad nivå
 

Sidansvarig: Caroline Tengroth|Sidan uppdaterades: 2019-11-07
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?