Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Mia Liinason

Universitetslektor

Mia Liinason
Universitetslektor
Genusvetenskap
Akademisk grad: Docent,
mia.liinason@gu.se
031-786 3615

Rumsnummer: 2234
Postadress: Box 200, 405 30 Göteborg
Besöksadress: Vera Sandbergs allé 8 , 411 33 Göteborg


Institutionen för kulturvetenskaper (Mer information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.kultur.gu.se
kuv@kultur.gu.se

Besöksadress: Vera Sandbergs allé 8 , 411 33 Göteborg

Om Mia Liinason

Mia Liinason är universitetslektor i genusvetenskap vid Institutionen för Kulturvetenskaper, Göteborgs universitet. Mia undervisar och handleder på alla nivåer i genusvetenskap. I sin forskning är Mia intresserad av att undersöka feminism som social rörelse och kunskapsprojekt, liksom feministiska metoder för att uppnå förändring. Här är frågor om relationen mellan makt och motstånd centrala, liksom frågor om subjektivitet, politik och kollektiv kamp/gemenskaper/koalitioner.

2015 utsågs Mia till Wallenberg Academy Fellow av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i samarbete med Kungliga Vetenskapsakademien. Under våren 2016 är Mia gästprofessor vid Institute for Diversity Research, Göttingen University (Tyskland). Under hösten 2014 var Mia Academic Fellow vid the Gender Institute, the London School of Economics and Political Science (UK). Mia disputerade i genusvetenskap i Lund 2011 och hon har varit Visiting Research Fellow vid GEXcel, Centre for Excellence in Gender Research, Örebro/Linköpings universitet och postdoktor i genusvetenskap, vid Centrum för genusvetenskap, Lunds universitet (2012-2014).

För närvarande arbetar Mia med två forskningsprojekt. Projektet Spaces of Resistance. A Study of Gender and Sexualities in Times of Transformation undersöker den transnationella kampen för kvinnors och HBT-personers rättigheter i det samtida Skandinavien, Ryssland och Turkiet. Med etnografiskt fältarbete, nät-etnografi, disursanalys och komparativ analys syftar projektet till att fördjupa kunskapen om hur samarbeten mellan transnationella organisationer och lokala kvinno- och HBT-grupper kan öppna för nya gemenskaper och mer komplexa förståelser av genus och sexualitet, bortom nationella och regionala gränser. Projektet är förankrat i en feministisk post-/dekolonial och postsocialistisk teoribildning som bidrar med kritiska interventioner till rådande uppfattningar om att progressiv politik primärt är modern, sekulär och lokaliserad i/från det globala väst. Genom att undersöka intersektioner mellan vardagslivets mikrodynamik och den makropolitik som karaktäriserar stater och marknader betonar projektet de ambivalenser och motsägelser som präglar modernitet och tradition och utmanar därmed rådande förståelser om modernitet och tradition som stabila och fixerade kulturella värden. I ett utforskande av heterogena och skiftande uttryck för såväl det sekulära som det religiösa, rör sig projektet även bortom dikotoma förståelser av religion och sekularism och fokuserar på hur såväl det sekulära som det religiösa kommer till uttryck genom mångsidiga och föränderliga manifestationer. Med begreppet tillhörighetens politik utforskar projektet hur politiska projekt kan konstruera tillhörighet till specifika kollektiv som också själva konstrueras genom dessa projekt. På så sätt vill projektet utvidga vår kunskap om hur transnationella kvinno- och HBT-rörelsers kamp mot mångfaldiga makthierarkier i en globaliserad värld kan möjliggöra för nya betydelser, nya politiska subjekt och nya kollektiva gemenskaper.

Forskningsprojektet Universal values, particular contexts, situated struggles, undersöker de taktiker, strategier och feministiska agendor som kommer till uttryck hos de största och mest etablerade kvinnoorganisationerna i Skandinavien. Med etnografiskt fältarbete och diskursanalys undersöker projektet hur samspelet mellan kvinnoorganisationer, nyliberala välfärdsstater och nationella historier ger upphov till motsägelsefulla effekter i kampen för kvinnors rättigheter. Projektet fördjupar befintliga feministiska förståelser av de diskurser och normer som präglar de skandinaviska välfärdsstaterna idag, dess historiska förankring och samtida tillämpning. I analyser av denna dubbeltydiga dynamik argumenterar projektet för betydelsen av att uppmärksamma det komplexa samspelet mellan depolitisering och repolitisering i kampen för kvinnors rättigheter.

Mia har nyligen avslutat forskningsprojektet Feminist critique, feminist resistance, feminist hopes (VR 2012-2015, tillsammans med Marta Cuesta). Med etnografiska metoder undersökte projektet samtida feministiska gräsrotsaktivisters förhandlingar omkring social rättvisa, hierarkier och makt. Projektet visar att feministiska gräsrotsaktivister utvecklar en komplex förståelse av makt som föränderlig och mångsidig, i en tid och kontext präglad av en intensifiering av våld, hot och ökande sociala hierarkier. I kontrast till tidigare/mer institutionaliserade former av feministisk politik, där likheter mellan kvinnor betonas och olikheter marginaliseras, framhåller feministiska gräsrotsaktivister olikheter, oenigheter och makthierarkier mellan kvinnor/feminister som betydelsefulla element i kampen för social rättvisa. Projektet visar att detta gör det möjligt för feministiska aktivister att skapa tillfälliga och taktiska koalitioner i motstånd mot och i förändring av makt. Därmed bidrar projektet till att ifrågasätta uppfattningar om feminism idag som fragmenterad eller försvagad och till att vidareutveckla befintliga förståelser av förhållandet mellan motstånd, makt och förändring. Projektet lyfter fram den centrala betydelsen av känslors performativitet i kampen för social rättvisa, och ger ett värdefullt bidrag till kunskapsområdet genom att visa hur feministiska gräsrotsaktivisters kamp utvecklar värden bortom ’värde’ med potential att förändra, inte bara samhället, utan också feminismen och våra relationer till varandra. Boken Hoppets politik. Feministisk aktivism i Sverige idag (tillsammans med Marta Cuesta) publicerades 2016 på Makadam förlag (Stockholm & Göteborg).

Mia har varit redaktör för en rad temanummer av vetenskapliga tidskrifter, däribland Women's Studies: International Forum (vol. 54, 2016). Mia har även varit chefredaktör för the Graduate Journal of Social Science (2007-2009), samt redaktionsmedlem och bokrecensionsredaktör för NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research (2010-2012). Sedan 2013 är Mia medlem av SAGE Open Editorial Board. Mia har redigerat boken Friendship in Feminist Conversation (Gothenburg: Acta Universitatis Gotenburgensis 2010), och tre temanummer av Graduate Journal of Social Science: ”Practising Feminist Interdisciplinarity” (nr. 2 2007), ”Queer Studies: Methodological approaches” (nr. 2 2008) and ”Queer studies, methodological approaches – a follow up” (nr. 1 2009). Mia är ockskå peer review granskare för en rad tidskrifter inom hennes forskningsfält.

I en europeisk kontext har Mia engagerat sig i att stärka institutionaliseringen av genusforskning/genusvetenskap och varit aktiv som styrelseledamot olika projekt och förbund, däribland the Nordic Research School in Interdisciplinary Gender Studies, Sveriges Genusforskarförbund (SGF) och Atgender - European Association for Gender Research, Education and Documentation. 

Mia har också varit aktivt engagerad i flera europeiska genusvetenskapliga nätverk, däribland GenderAct: Academic Cultures and Transformation in European Gender Studies (finansierat av Riksbankens Jubileumsfond) och ATHENA: Advanced Thematic Network in European Gender Studies (finansierat av the European Commission). Mia är även medlem i nätverket The Futures of Feminisms in the Nordic Region (finansierat av NOS-HS och NIKK).
 

Senaste publikationer

Sex in/and Sweden: Sexual rights discourses and radical sexual politics in Sweden
Mia Liinason
Cogent Social Sciences, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Jämställdhet som assemblage
Mia Liinason
Tidsskrift for kjønnsforskning, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Women’s/Gender Studies and Contemporary Changes in Academic Cultures: European Perspectives
Mia Liinason, Sabine Grenz
Women's Studies: International Forum, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2016
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Women's/Gender Studies and Contemporary Changes in Academic Cultures: European Perspectives
Mia Liinason, Sabine Grenz
Women's Studies: International Forum, Inledande text i tidskrift 2016
Inledande text i tidskrift

'We are not one': Feminist grassroots activism and the politicization of difference
Mia Liinason
Invited speaker, Institute for diversity studies, University of Göttingen (Germany), Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2016
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Feministiska forskningsfronter - teori, politik, samarbete
Mia Liinason
Invited speaker, Centre for gender research, Oslo University (Norway), Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2016
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Hoppets politik. Feministisk aktivism i Sverige idag
Mia Liinason, Marta Cuesta
Göteborg, Makadam förlag, Bok 2016
Bok

Modernity and Nostalgia: Women’s Rights in Scandinavia
Mia Liinason
Postcolonial and Postsocialist Dialogues: Intersections, Opacities, Challenges in Feminist Theorizing and Practice, Thematic Studies – Gender Studies, Linköping University, April 27-28 2015, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2015
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Visar 1 - 10 av 102

2017

Sex in/and Sweden: Sexual rights discourses and radical sexual politics in Sweden
Mia Liinason
Cogent Social Sciences, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Jämställdhet som assemblage
Mia Liinason
Tidsskrift for kjønnsforskning, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2016

Women’s/Gender Studies and Contemporary Changes in Academic Cultures: European Perspectives
Mia Liinason, Sabine Grenz
Women's Studies: International Forum, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2016
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Women's/Gender Studies and Contemporary Changes in Academic Cultures: European Perspectives
Mia Liinason, Sabine Grenz
Women's Studies: International Forum, Inledande text i tidskrift 2016
Inledande text i tidskrift

'We are not one': Feminist grassroots activism and the politicization of difference
Mia Liinason
Invited speaker, Institute for diversity studies, University of Göttingen (Germany), Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2016
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Feministiska forskningsfronter - teori, politik, samarbete
Mia Liinason
Invited speaker, Centre for gender research, Oslo University (Norway), Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2016
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Hoppets politik. Feministisk aktivism i Sverige idag
Mia Liinason, Marta Cuesta
Göteborg, Makadam förlag, Bok 2016
Bok

2015

Modernity and Nostalgia: Women’s Rights in Scandinavia
Mia Liinason
Postcolonial and Postsocialist Dialogues: Intersections, Opacities, Challenges in Feminist Theorizing and Practice, Thematic Studies – Gender Studies, Linköping University, April 27-28 2015, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2015
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Visar 1 - 10 av 102

Sidansvarig: Felicia Bigot Klinteberg|Sidan uppdaterades: 2015-08-12
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?