Till startsida
Webbkarta

Kultur ur olika perspektiv

Vid Institutionen för kulturvetenskaper bedriver vi forskning och undervisning kring kultur ur flera olika perspektiv. Här finns ämnen som hör till de estetiska vetenskaperna och som studerar olika kulturella delområden såsom konst och bild, musik och film, ”kultur” i en traditionell och snävare bemärkelse.

Här finns också ämnen där olika slags kulturyttringar sätts in ett bredare samhälleligt sammanhang. Kulturstudier, barn- och ungdomskultur, etnologi och genusvetenskap utgör några exempel.

Avant magasin

Avant magasin är ett webbaserat kulturmagasin med kulturvetenskapligt fokus som utgår ifrån intersektionella perspektiv i sina analyser av kultur och kulturyttringar. Avant magasin för samman kritiska teorier med journalistisk praktik och värjer inte för komplexa och motsägelsefulla analyser.

Avant magasin startades år 2010 av studenter på KULTUR kandidatprogram på Institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet och drivs av alumner och studenter från programmet.

Utöver att publicera texter om kultur arrangerar Avant magasin också workshops, utställningar, samtal, klubbar och driver podcasten AvanTalk. Avant magaisn tycker om att samarbeta med andra organisationer och har tidigare jobbat med bland andra Göteborgs stadsteater, Planetafestivalen, Textival, West Pride och 4ARK.

Här hittar du det senaste numret

Kalender

Fler händelser i kalendern

Ny student i höst? Välkommen!

Checklista och tips inför höstterminen i Studentportalen

Jag vill bli student

Svar på frågor du kan ha inför den kommande ansöknings- och antagningsperioden.

Till studentportalen

E-tjänster, information och service för studenter vid Göteborgs universitet.

Seminarieschema

Seminarieschema

Seminariescheman för Institutionens högre seminarier (länk till TimeEdit)